Terug naar Nieuwsoverzicht

Qualifying spelen op Par-3 banen

23 januari 2019

Sinds 2016 is het in Nederland, als onderdeel van een pilotproject voor de European Golf Association (EGA), mogelijk om qualifying te spelen op Par-3 banen. Voorheen kon dat alleen in Spanje. Nederland is als een van de pilotlanden met de analyse van scores aan de slag gegaan om te onderzoeken of de methode voor het vaststellen van de course rating van Par-3 banen kon worden verbeterd.
Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is er meer data verkregen, zodat we steeds dichter bij de juiste vergelijkbaarheid tussen Par-3 banen en ‘grote’ banen (langer dan 2.750 meter) komen.

Een aanpassing was nodig

Afgelopen zomer is er, naar aanleiding van uitkomsten van de analyses, een evaluatie geweest met een aantal Par-3 banen. Daaruit bleek dat er een aanpassing nodig was op de course en slope rating van de Par-3 banen. Dit om de scores en handicaps van spelers afkomstig van Par-3 banen beter vergelijkbaar te maken met de scores en handicaps van spelers van ‘grote’ banen. Tot nu toe hebben op veel Par-3 banen de spelers in 2017 te weinig slagen gekregen in verhouding tot de moeilijkheidsgraad van hun baan.
De Par-3 banen zijn beter vergelijkbaar met de 'grote' banen

Een belangrijke reden dat de vorige berekening uit 2017 nog niet goed genoeg werkte, was dat er in het course rating systeem te weinig rekening wordt gehouden met het feit dat op een aantal Par-3 banen veel kleine greens met moeilijkheidsfactoren (water, hoge rough, buiten de baan, etc.) voorkomen die veel dichter bij de green liggen dan dat op ‘grote’ banen het geval is. De NGF heeft in de zomer van 2018 een methode ontwikkeld die hier beter rekening mee houdt. Deze methode is als pilot op 14 Par-3 banen getest. Eind 2018 zijn de resultaten van deze ratings verwerkt en geanalyseerd. Daaruit is gebleken dat de methode ertoe leidt dat de ratings van deze banen hoger uitkomen dan de in 2017 vastgestelde ratings. De Par-3 rating sluit hiermee beter aan op de werkelijke moeilijkheidsgraad van Par-3 banen.

In het eerste kwartaal van 2019 zullen wij voor alle andere Par-3 banen, die dezelfde specifieke op Par-3 banen voorkomende moeilijkheidsfactoren kennen, met de nieuw ontwikkelde methode een course en slope rating vaststellen en de voorgestelde nieuwe tabellen voor handicapslagen aan hen zenden. Zo zijn de Par-3 banen beter vergelijkbaar met de ‘grote’ banen.

Laat plaatselijke regels goedkeuren

Met de introductie van de nieuwe (plaatselijke) regels is het voor Par-3 banen nodig om hun plaatselijke regels 2019 ter goedkeuring aan de NGF voor te leggen. De plaatselijke regels maken onderdeel uit van de qualifying condities, het is derhalve van belang de plaatselijke regels te zenden aan robert.hage@ngf.nl.

Informatie van de NGF