Terug naar Nieuwsoverzicht

Registratieplicht landbouwvoertuigen en overige voertuigen

31 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een registratieplicht voor landbouwvoertuigen en overige voertuigen om de weg op te mogen, ook als er niet harder dan 25 kilometer per uur wordt gereden. Met zo’n registratie kan vervolgens een kentekenplaat worden aangevraagd. Het eigen terrein (van bijvoorbeeld een golfbaan) met open toegang wordt hierbij ook gezien als openbare weg. Lees hieronder wat dit betekent.

Dit bericht is op 2 december 2021 verschenen. Later zijn naschriften toegevoegd.

Om mee te beginnen: het is nu nog onduidelijk of golfkarren (zowel Handicarts ter beschikking gesteld door de Stichting Handicart als golfkarren in het bezit van de club/baan) ook onder deze registratieplicht vallen. Er zijn namelijk aanknopingspunten om aan te nemen dat de nieuwe regels niet gelden voor golfkarren. De golfkar komt immers niet met zoveel woorden voor in de beschrijvingen van RDW (Rijksdienst wegverkeer) over de kentekenregistratieplicht. Zie hiervoor in de bijlage onder aan deze pagina de beslisboom die de branchevereniging (Fedecom) heeft opgesteld bij bestaande voertuigen. In overleg met Stichting Handicart wordt de juridische positie van golfkarren verder onderzocht.

Ook wordt onderzocht of golfkarren en soortgelijke voertuigen een ‘eigen’ type aanduiding toegekend kunnen krijgen zodat er geen kentekenplicht is. Hierover zal Stichting Handicart eveneens verder juridisch advies inwinnen en in gesprek gaan met RDW. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Registratie voor 1 januari 2022

Wij handhaven ons eerdere advies om in afwachting van verdere ontwikkelingen de onderhoudsmachines, -voertuigen en golfkarren, die nog niet op kenteken zijn gezet, vóór 1 januari 2022 te registreren. Voor golfkarren adviseren wij om bij de registratie te vermelden dat dit onder protest gebeurt. Ga naar de website van RDW voor de registratie.

Voertuigidentificatienummer
Voor de registratie is voor ieder voertuig een zogeheten voertuigidentificatienummer (VIN) nodig. Veel golfkarren hebben echter geen VIN, maar alleen een sticker met serienummer erop. In dat geval zou je online op de website van de RDW een identiteitsonderzoek aan moeten vragen. Wanneer het meerdere voertuigen betreft is dat lastig en adviseren wij om een foto van de sticker te uploaden. De aanvraag is immers onder protest. Tegelijkertijd met het verkrijgen van een VIN wordt dan de registratieaanvraag van het kenteken behandeld.

Registreren kan tot en met 31 december 2021 online tegen een gereduceerd tarief van €18 per registratie. Dit is exclusief de kosten voor de aanvraag van een VIN-nummer. In afwachting van de aanvraag van een kenteken (het aanvragen van een VIN valt hier ook onder) kan na 1 januari 2022 nog met de golfkarren worden gereden.

Registratie na 1 januari 2022

Registratie na 1 januari 2022 is mogelijk, maar dan is een keuring op een keuringsstation van de RDW nodig. Het is onduidelijk of alle golfkarren door de keuring komen in verband met ontbreken lampen, knipperlichten etc. Daarnaast zijn de kosten voor registratie in 2022 aanzienlijk hoger (minimaal €140). Daarom is het advies om de voertuigen nog dit jaar te registreren. 

Stichting Handicart heeft een 'bulkaanvraag' gedaan (lees meer verderop). Dit is praktisch voor banen met veel golfkarren of overige landbouwvoertuigen.

Golfkar Verzekeren?

Voertuigen als caddy’s, grasmaaimachines, golfcars, tractoren of buggy’s dienen apart te worden verzekerd. Deze zijn sinds 1-1-2021 niet meer meeverzekerd onder de collectieve bedrijfsaansprakelijkheid verzekering van de NGF. Verzekeren kan bijvoorbeeld via AON door het aanvragen van een offerte. Klik hier voor meer informatie.

Mochten er vragen zijn dan vernemen wij het graag. Hieronder volgen aanvullingen op het bericht van 2 december 2021.

Naschrift over de registratie

Bij de registratie van golfkarren vraag de RDW om een 12-cijferig vestigingsnummer. In het geval van verenigingen is dit vestigingsnummer niet altijd te vinden in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Verenigingen hebben dit vestigingsnummer tegenwoordig echter steeds vaker nodig, ook bijvoorbeeld bij de aanvraag van subsidie. Om een vestigingsnummer te verkrijgen moet je een aanvulling doen op de al bestaande KvK-registratie. Dat kan gedaan doen via dit formulier.

Naschrift over de Stichting Handicart

De Stichting Handicart heeft in december 2021 alle Handicarts laten registreren. Het betreft 854 Handicarts die op naam van de stichting staan. Bij het registreren heeft de Stichting Handicart protest aangetekend. Hieronder volgt de hierbij gebruikte tekst:

Registratie gebeurt onder voorbehoud van rechten.
Stichting Handicart heeft haar bedenkingen bij de (beweerdelijke) registratieplicht voor haar voertuigen. Gelet op de uiterste termijn voor registratie (1 januari 2022) worden deze voertuigen hierbij niettemin onder protest ter registratie aangeboden. Een en ander geschiedt onder voorbehoud van alle rechten.

Dit bezwaar is ingediend om te voorkomen dat de Handicarts na 1 januari 2022 onder de keuringsplicht komen te vallen wat per kar het tienvoudige aan kosten met zich mee zal brengen. Mede dankzij de hulp van leverancier Jean Heybroek is het gelukt tijdig een een zogenaamde bulkaanvraag in te dienen. Dankzij deze aanvraag kan ook na 1 januari 2022 met de golfkarren worden gereden. Dat blijft toegestaan omdat de stichting nog in afwachting is van de aanvraag van een kenteken. Zodra de tenaamstelling is ontvangen, zal de stichting daartegen bezwaar aantekenen. Bezwaar dient aangetekend te worden binnen zes weken na ontvangst.

Naschrift over boetes

Op 23 december 2021 is bekendgemaakt dat de politie tot 1 juli 2022 nog geen boetes zal uitdelen voor (land)bouwvoertuigen en rijdend werkmaterieel (MMBS) die nog geen kentekenbewijs hebben. Dat betekent dat eigenaren wiens aanvraag niet voor 1 januari 2022 is afgehandeld toch de openbare weg op kunnen. De RDW adviseert eigenaren die nog geen registratie hebben aangevraagd om dat nog voor 1 januari 2022 te doen: "Vanaf 1 januari 2022 is de conversieperiode afgelopen en is het alleen nog mogelijk om een voertuig te registreren na een keuring op een RDW-keuringsstation. Dat kost dan minimaal 140 euro."

De coulance geldt alleen voor de handhaving op de registratieplicht. Een (land)bouwvoertuig moet op de weg bijvoorbeeld nog steeds wel voldoen aan de verzekeringsplicht. (Voertuigen als caddy’s, grasmaaimachines, golfcars, tractoren of buggy’s zijn sinds 1 januari 2021 niet meer meeverzekerd onder de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NGF. Sindsdien moet men dit zelf doen.) Meer informatie over de coulanceregeling staat op de website van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naschrift over paragolfers

Het lijkt erop dat er voor paragolfers geen kentekenregistratieverplichting is. Deze voertuigen zijn gemaakt voor golfers met een beperking. Als er meer zekerheid is, melden wij dit.

Bekijk in PDF