Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

11 mei 2021

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 11 mei 20.30 uur.

Onderstaand vind je het laatste nieuws, de belangrijkste richtlijnen en antwoorden op veelgestelde vragen. Grijs gearceerd = recent toegevoegd. 

Mogelijk versoepelingen vanaf 19 mei

Op 11 mei is bekendgemaakt dat de coronamaatregelen mogelijk vanaf 19 mei versoepeld worden. De voorwaarde is dat het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames op maandag 17 mei verder is gedaald: er moet dan een afname zijn van ongeveer 20 procent ten opzichte van de piek eind april. Als dit het geval is, wordt op 19 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Stap twee houdt onder meer in dat de horecaterrassen op golfbanen dagelijks geopend mogen zijn van 06.00 tot 20.00 uur, onder voorwaarden, want in stap 2 wordt de horeca op sportaccommodaties gelijkgeschakeld aan reguliere horeca. 

Het kabinet zal op 17 mei beslissen of stap twee op 19 mei wordt gezet.  Lees hieronder een samenvatting van wat nu geldt én wat vanaf 19 mei geldt als het kabinet de tweede stap van het openingsplan zet. Meer details staan in de antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Horeca- De horeca op golfbanen kan to go (een afhaalbalie) aanbieden. Als het kabinet op 19 mei de tweede stap van het openingsplan zet, dan mogen de horecaterrassen op alle golfaccommodaties geopend worden, onder voorwaarden. Lees meer in de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?" en ga naar ngf.nl/coronaposters voor ons registratieformulier voor terrassen en posters zoals "Terras geopend".
 • Lessen - Bij golflessen buiten geldt nu nog dat een groepje uit maximaal vier personen mag bestaan, exclusief de pro. Voor personen tot 27 jaar geldt deze limiet van vier niet.  Maar als het kabinet op 19 mei de tweede stap van het openingsplan zet, dan mag er buiten weer in groepen van 30 personen gesport worden. Golflessen in groepjes zijn dan dus weer toegestaan als er rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand. Lees meer in de FAQ "Zijn (indoor) lessen en trainingen toegestaan?" 
 • Indoor - Als het kabinet de tweede stap van het openingsplan zet, mogen binnensportlocaties vanaf 19 mei weer open, onder voorwaarden. Lees meer in de FAQ "Zijn (indoor) lessen en trainingen toegestaan?"
 • Reisadvies - Tot en met 14 geldt het advies: reis niet naar het buitenland, blijf in Nederland. Vanaf 15 mei zijn reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk. Lees meer in de FAQ "Wat geldt voor (golf)reizen naar het buitenland?"
 • Basisregels - Het kabinet doet een dringende oproep aan iedereen om zich aan de basisregels te houden (onder meer anderhalve meter afstand houden).
 • Vierballen - Er mogen vier volwassenen van 27 jaar en ouder in één flight spelen. Golfers in een flight moeten wel onderling 1,5 meter afstand houden. Lees meer in de FAQ "Hoeveel personen mogen in één flight spelen?"
 • Starttijden - Het is belangrijk dat we er als golfbranche alles aan blijven doen om coronabesmettingen te voorkomen. Werk daarom zo veel mogelijk met starttijden zodat er doorstroming is en er geen groepsvorming ontstaat. Houd goed toezicht en stel een coronacoördinator aan.  Let op, dit betreft een advies en is geen verplichting, maar golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor eenrichtingsverkeer en 1,5 meter afstand tussen personen.
 • Wedstrijden - Onderlinge clubwedstrijden mogen onder voorwaarden doorgaan. Lees meer in de FAQ "Zijn (club)wedstrijden toegestaan?"
 • Winkels - Sinds 28 april mogen niet-essentiële winkels (ook golfshops) klanten ontvangen zonder winkelafspraak, onder voorwaarden. Gebruik de poster Golfshop geopend. Lees meer in de FAQ "Welke regels gelden er voor golfshops?"
 • Clubhuizen - Publieke ruimtes moeten gesloten zijn met uitzondering van de receptie en de toiletten. Interne samenkomsten (bijvoorbeeld van vrijwilligers of medewerkers) zijn nog toegestaan, maar het advies is om dit alleen te organiseren als het noodzakelijk is. Bij voorkeur zijn er alleen digitale samenkomsten.
 • Algemeen - Het algemene advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.
 • Communicatie - Zet op de website en in elke nieuwsbrief de belangrijkste coronaregels op een rij, zodat spelers hierop voortdurend geattendeerd worden. Door ons strikt te houden aan de richtlijnen laten we zien dat golf 100 procent '1,5 meter samenleving proof' is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken.
 • Baanmaterialen - Lees de FAQ "Hoe zit het met baanmaterialen zoals vuilnisbakken, harken en vlaggen?"
 • Protocol - Het golf- en horecaprotocol vind je hier. Het protocol wordt aangepast als het kabinet op 17 mei besluit om stap twee van het openingsplan te zetten. Het protocol van NOC*NSF staat op nocnsf.nl/sportprotocol.
 • Posters - Ga voor posters naar ngf.nl/coronaposters

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

Horeca op golfbanen mag niet op normale wijze geopend zijn. Commerciële horeca en paracommerciële horeca op golfbanen mogen wel to go (een afhaalbalie) aanbieden.

Golfbaanterrassen mogelijk weer open vanaf 19 mei

Op 11 mei is bekendgemaakt dat de coronamaatregelen mogelijk vanaf 19 mei versoepeld worden. De voorwaarde is dat het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames op maandag 17 mei verder is gedaald: er moet dan een afname zijn van ongeveer 20 procent ten opzichte van de piek eind april. Als dit het geval is, wordt op 19 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Stap twee houdt onder meer in dat de horecaterrassen op golfbanen dagelijks geopend mogen zijn van 06.00 tot 20.00 uur, onder voorwaarden, want in stap 2 wordt de horeca op sportaccommodaties gelijkgeschakeld aan reguliere horeca.

Het kabinet zal op 17 mei beslissen of stap twee op 19 mei wordt gezet. Als het kabinet op 19 mei stap twee zet, dan zijn dit de voorwaarden: 

 • Terrassen maximaal open van 06.00 tot 20.00 uur.
 • Er zijn vaste zitplaatsen en verplichte reserveringen. Reserveren mag voor maximaal 2 personen. Uitgezonderd van dit maximum per reservering zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Reserveren aan de deur is toegestaan.
 • Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, op 1,5 meter afstand. Uitgezonderd van dit maximum per tafel zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Er mogen maximaal 50 mensen op een terras zijn.
 • Er is verplichte verificatie van gezondheid van de bezoeker door personeel. En het personeel is verplicht om te vragen aan bezoeker om contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Er mag geen entertainment zijn, zoals live optredens, op of rondom het terras.
 • Er is geen zelfbediening mogelijk.
 • Bezoekers mogen alleen binnen zijn om gebruik te maken van het toilet, de garderobe of om te betalen. Binnen is een mondkapje verplicht.
 • Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald.
 • De basisregels blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.
 • Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar staan.

Ga naar ngf.nl/coronaposters voor ons registratieformulier voor terrassen en posters zoals "Terras geopend".

Totdat het kabinet de tweede stap van het openingsplan zet, mogen terrassen op en bij sportlocaties,  inclusief horeca op golfbanen, niet geopend zijn. Maar zoals gezegd: in stap 2 wordt de horeca op sportaccommodaties gelijkgeschakeld aan reguliere horeca. Wij zijn blij dat de lobby die we samen met de maneges en buitensport hebben gevoerd z’n vruchten heeft afgeworpen. Ook zijn we blij met de steun van KHN, NOC*NSF, POS en MKB NL. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Ben Koopman voor zijn hulp. 

Als het kabinet op 19 mei de tweede stap van het openingsplan zet, dan mag er buiten weer in groepen van 30 personen gesport worden. Golflessen in groepjes zijn dan dus weer toegestaan als er rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand. 

Als het kabinet op 19 mei de tweede stap van het openingsplan zet, dan mogen binnensportlocaties ook weer open, onder voorwaarden. Er geldt dan een maximum van 30 personen per indoor ruimte en iedereen moet 1,5 meter afstand houden. Binnen mag er individueel of met maximaal 2 personen en een pro op 1,5 meter afstand gesport worden. Meer dan 30 personen per indoor ruimte zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Het mondkapje mag af tijdens het sporten. Douches en kleedkamers mogen niet geopend zijn.

Totdat het kabinet de tweede stap van het openingsplan zet, geldt het volgende: 

Splitsen

Wanneer een les, training of clinic wordt georganiseerd, moet deze gesplitst worden in sporters t/m 26 jaar en sporters vanaf 27 jaar.

Sporters t/m 26 jaar
Voor sporters t/m 26 jaar gelden geen restricties. Zij mogen in groepen trainen en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Sporters vanaf 27 jaar
Wanneer een les, training of clinic wordt georganiseerd voor golfers van 27 jaar en ouder, dient de groep opgedeeld te worden in kleinere groepen van 4 personen.

Groepen tot 4 personen
Bestaat de groep uit vier personen, dan zijn er geen restricties en kan de les plaatsvinden zoals altijd met daarbij al geldende maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, geen materialen delen, etc.

Groepen boven de 4 personen
Bij groepen die groter zijn dan 4 personen moet de groep opgesplitst worden in meerdere kleinere groepen. Bij bijvoorbeeld 8 deelnemers, kan de groep ingedeeld worden in twee groepen van 4 personen. Voorwaarde is dat er ruimte is tussen de groepjes en het niet als een groep wordt gezien en dat de groepjes van 4 niet met andere groepjes mengen. Dit om te voorkomen dat een besmet persoon niet de hele groep infecteert. Dus als de les op de driving range is met 8 personen, dan deelt u dit als volgt in: 4 matten, 1 mat vrij, volgende 4 personen.

Indoor lesruimtes

Indoor sporten is voor iedereen (dus ook voor jeugd) niet meer toegestaan sinds 15 december 2020. 

 

Tot en met 14 mei geldt het advies: reis niet naar het buitenland, blijf in Nederland. 

Vanaf 15 mei 2021 zijn reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk. Check altijd het reisadvies op wijsopreis.nl. De veilige landen krijgen op deze website de kleurcode groen of geel. Vakantiereizen naar deze landen worden dan niet meer afgeraden. Op dit moment komen nog weinig landen in aanmerking voor een groen of geel reisadvies per 15 mei. Het kabinet hoopt dat er in de aanloop naar de zomer steeds meer landen als veilig worden aangemerkt.

Let wel op, want ondanks dat een land op geel of groen staat, leggen de meeste landen aan reizigers uit Nederland beperkingen op, zoals een verplichte test of quarantaine. Kijk hier ook goed naar in het reisadvies.

In landen met de kleurcode oranje zijn veel coronabesmettingen. Ga hier niet naar toe op vakantie.

Vanaf 28 april 2021 mogen niet-essentiële winkels (ook golfshops) weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak, onder voorwaarden. Gebruik de poster Golfshop geopend. De voorwaarden die gelden vanaf 28 april zijn hier te vinden. In het kort geldt vanaf 28 april het volgende:

 • per 25 vierkante meter is één klant toegestaan;
 • het dragen van een mondkapje blijft verplicht;
 • het advies is om zoveel mogelijk te sturen op een eenpersoons bezoek;
 • de golfshop mag geopend zijn van 06.00 uur tot 20.00 uur.

Golfshops mogen ook nog steeds kiezen voor een bestel- en afhaalservice (click & collect). Gebruik in dat geval de poster Golfshop geopend: click & collect.

Algemeen

Zoals in het stappenplan (openingsplan) van de overheid is te zien, is het spelen van 'wedstrijden' en 'competitie' nog niet toegestaan. Er worden gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS om het toestaan van (lokale/regionale) wedstrijden eerder in het stappenplan terug te laten komen. Ondanks het ‘zwart-witverbod’ op het spelen van wedstrijden en competities hebben wij in de afgelopen maanden in diverse updates gemeld dat het spelen van ‘eenvoudige’ onderlinge potjes onder voorwaarden is toegestaan (wat mag, wordt hieronder samengevat) en daar staan wij nog steeds achter. In overleg met het ministerie van VWS hebben we besproken hoe dit op de golfbaan toe te passen. We spelen met grote ruimte tussen de flights. Als groepsvorming voor en na een golfactiviteit als een dames- of herendag voorkomen kan worden en de uitslag online wordt gedeeld, dan is dit naar onze mening goed en verantwoord te organiseren. VWS deelt deze mening, maar blijf op groepsvorming letten. We vragen dus nog steeds de daarbij gestelde voorwaarden nauwlettend in de gaten te houden.

Wat mag in golf?

Wedstrijden tussen clubs zijn niet toegestaan. Clubwedstrijden, zoals de dames- en herendag of een maandbeker, kunnen wel doorgang vinden, mits de deelnemers achter elkaar starten en er geen groepsvorming vooraf en achteraf is. Wat betreft het aantal personen per flight, lees de FAQ "Hoeveel spelers mogen in één flight spelen?"

Zorg er dus voor dat men kort voor de activiteit aankomt en direct na de activiteit weg gaat. Op het gehele golfterrein is het maximum aantal personen 250.

In het golfprotocol staat vermeld, conform de noodverordeningen, dat officiële wedstrijden niet zijn toegestaan. De redenering hierbij is dat verschillende groepen niet met elkaar in contact moeten worden gebracht. In overleg met het ministerie van VWS hebben we besproken hoe dit toe te passen op golf. We spelen met grote ruimte tussen de flights. Als groepsvorming voor en na een golfactiviteit als een dames- of herendag voorkomen kan worden en de uitslag online wordt gedeeld, dan is dit naar onze mening goed en verantwoord te organiseren. VWS deelt deze mening. Het is daarom wel de bedoeling dat men na afloop van een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Wij voeren met het ministerie van VWS, het POS en NOC*NSF gesprekken over de openstelling van de horeca in de sport en het organiseren van wedstrijden en evenementen. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot helderheid en het op 13 april 2021 gepresenteerde openingsplan maakt de interpretatie van de coronamaatregelen niet eenvoudiger. We blijven deze gesprekken voeren en hopen snel meer duidelijkheid hieromtrent te kunnen geven.

Shotgun-wedstrijden

Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden, adviseren wij geen shotguns te organiseren of in elk geval het aantal deelnemers aan een shotgun-wedstrijd te minimaliseren. Wil je wel een shotgun-wedstrijd organiseren? Stel dan een coördinator aan die ervoor zorgt dat er geen groepsvorming ontstaat. 

Qualifying condities

In 'coronatijd' zijn er aanpassingen van de golfregels die het mogelijk maken dat golfers om op een veilige manier qualifying ronden spelen. Meer hierover lees je op de pagina ngf.nl/coronagolfregels.

Toeschouwers inclusief ouders niet toegestaan

Het doel van alle maatregelen is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. (Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.)

NGF-wedstrijden

Voorlopig mogen er nog geen nationale wedstrijden gespeeld worden. In de hoop dat er later dit jaar nationale wedstrijden gespeeld kunnen worden, worden belangrijke wedstrijden verplaatst naar een nieuwe datum. Raadpleeg voor de data de NGF-wedstrijdkalender.

Materialen in de baan

In maart 2020 hebben we uit voorzorg en in overleg met het RIVM geadviseerd om alle materialen (zoals bunkerharken, prullenbakken en ballenwassers) uit de baan te halen. In juli 2020 is aangegeven dat banen en clubs deze materialen kunnen terugplaatsen als zij dat wensen, met de kanttekening dat het aanbeveling verdient dat materialen na elke aanraking gedesinfecteerd worden, of door de club/baan of door de golfer. We hebben er toen bij gezegd: "We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. In het algemeen is het advies dat iedereen geregeld de handen wast."

Veel banen hebben materialen teruggeplaatst, veel ook nog niet.

Het is inmiddels 2021 en wij willen nogmaals aangeven dat het in onze ogen, mede na uitgebreid overleg met deskundigen, verantwoord en veilig is materialen terug te plaatsen in de baan - met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is (lees daarover meer verderop).

Materialen zoals vuilnisbakken, ballenwassers en harken kunnen in onze ogen in de baan geplaatst worden en ons inziens kunnen clubs ook toestaan dat de vlaggenstokken aangeraakt worden. Maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

De keuze om materialen zoals harken in de baan te plaatsen en het aanraken van vlaggenstokken toe te staan, is aan de clubs en banen zelf. Lees hierover meer op de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Huurclubs

Golfers mogen gebruikmaken van leen- en huurclubs. De clubs moeten de stokken na gebruik schoonmaken met een reinigingsmiddel.

Scorekaarten

Voorkom het uitwisselen van scorekaarten. Lees hierover ook op de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Besmettingsrisico

Een virus heeft een mens of dier nodig om "in leven te blijven" en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. 

NOW-5

Sinds begin mei kunnen er aanvragen gedaan worden voor NOW-5.

TOZO 3

De TOZO is een speciale regeling voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Met deze regeling kun je een aanvulling krijgen op inkomen en bedrijfskapitaal. Sinds 1 april is het mogelijk om TOZO 4 aan te vragen.

TASO 4

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetdaling hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade van ten minste € 1.500 hebben geleden. Aanvragen kon tot en met 5 april 2021. Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot 22 maart 2021 hebben zo’n 1900 amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Klik hier voor meer informatie.

Een aantal verenigingen heeft eerste instantie voor Q4 een beroep gedaan op de TVL-regeling en komt nu tot de conclusie komen dat de TASO beter zou uitpakken. Verenigingen die hierover contact opnemen met RVO (het loket voor de TVL) krijgen niet altijd een eenduidig antwoord hoe ze de TVL-aanvraag in kunnen trekken. Met VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO kunnen invullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen. Zij hebben dan tot het moment van vaststelling (september 2021) de gelegenheid de TVL subsidie alsnog terug te storten. Op de website van de TASO staat hoe dit in zijn werk gaat.

TVL Q1

Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal 3.000 euro vaste lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op regeling ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten’ (TVL). Lees hier meer.

Online tool "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub"

De overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om de schade veroorzaakt door corona (deels) te compenseren. Maar al die verschillende regelingen maken het voor sportverenigingen en ondernemers niet per se overzichtelijker. Om clubs hierin wegwijs te maken, bestaat er sinds 1 februari 2021 een speciaal interactief dossier, samengesteld door sportbonden in samenwerking met NOC*NSF. Ook voor ondernemers is dit een handig overzicht.

In het dossier "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub" staat eenvoudig uitgelegd welke overheidsregelingen er zijn en ontdekken clubs voor welke regelingen ze wel en niet in aanmerking komen. Het dossier bevat in hoofdlijnen “De financiële keten van een sportclub” en laat zien welke financiële relaties er kunnen zijn tussen sporter, sportclub en sportbond en hoe die met elkaar samenhangen. De financiële compensatieregelingen van de overheid zijn erop gericht om de schade voor concreet genoemde kostenposten te vergoeden. Daarom is het van belang dat sportclubs en sportbonden hier goed naar kijken voordat ze eventuele eigen afspraken of regelingen maken over financiële compensatie. Want dat kan er onbedoeld toe leiden dat er sprake kan zijn van minder financiële compensatie uit de rijksregelingen, zoals de TASO, TVS en NOW. In het dossier wordt dat verder uitgelegd. Bekijk hier het dossier "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub".

Overzicht Deloitte

 • Op 19 januari 2021 is een nieuw overzicht van Deloitte verschenen waarop alle financiële noodvoorzieningen staan. Klik hier voor het overzicht van Deloitte. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres.
 • Klik hier voor een eerder gepubliceerd overzicht (Excel) van alle maatregelen en vergoedingen die mogelijk voor jouw golfclub of -baan van toepassing zijn.
 • Bekijk ook het overzicht van NOC*NSF

Updates

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.)

Websites

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Coronamonitor

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De coronamonitor van het Mulier Instituut wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten. Lees meer in de FAQ "Wat moet ik weten over het onderzoek van het Mulier Instituut?"

In binnenruimtes waar men kan zitten geldt een maximaal aantal van 30 personen. We adviseren om alleen bij hoge uitzondering een vergadering of bijeenkomst te organiseren. Zorg in dit geval voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie.

Sinds 1 december 2020 is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkap te dragen (receptie en toiletten). Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen.

Sinds 24 april 2020 mogen sportverenigingen de ALV volledig of deels digitaal organiseren. Dit is toegestaan op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De werking van de wet is in maart 2021 verlengd tot 1 juni 2021, waarbij is aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te verlengen tot 1 augustus 2021, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en organiseren van dergelijke vergaderingen. Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1 augustus) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd.

De verlenging van de spoedwet verandert niets aan het uitstellen van de ALV (dat kan tot maximaal vier maanden na de verplichte datum waarop je normaal de ALV moet houden). Iedereen moet tot 72 uur van tevoren per mail of anderszins vragen kunnen stellen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden. 

In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV in deze periode.

De sport wordt hard geraakt door de coronacrisis. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF onderzoekt het Mulier Instituut de gevolgen voor sportverenigingen.

Coronapeiling III voor sportverenigingen

Sinds eind maart 2021 staat de vragenlijst coronapeiling III voor sportverenigingen klaar om ingevuld te worden. Klik hier voor de link.

Eerdere peilingen

In oktober 2020 heeft Mulier voor de tweede maal een peiling onder verenigingen gehouden. Deze peiling moet onder meer duidelijk maken in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer. 

Eind november berichtte het Mulier Instituut:

"Het omzetverlies in de breedtesportsector (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) komt in 2020 uit op 1,5 miljard euro. Na kostenbesparingen (350 miljoen euro) en compensatie uit diverse steunmaatregelen (450 miljoen euro) resteert een directe schade voor de breedtesportsector van ruim 700 miljoen euro. Deze schade wordt opgevangen door het aanspreken van reserves. Dit leidt tot aantasting van het investerings- en weerstandsvermogen van sportorganisaties en bedreigt het voortbestaan van deze organisaties. Deze schattingen zijn opgenomen in de tweede monitor Sport en corona. De monitor geeft een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en de organisatie en de financiering van de sport in Nederland." Een van de bevindingen: "Zowel het omzetverlies als de directe schade in de breedtesport zitten vooral bij de sportondernemers (fitnesscentra, dansscholen, maneges, golfbanen e.d.)." Lees hier verder.

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF). Lees hier meer. 

Uit het onderzoek van het het Mulier Instituut blijkt onder meer dat de coronapandemie leidt tot structurele wijzigingen in het sportbeleid van gemeentes. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe eisen die aan sportaccommodaties worden gesteld (onder meer ventilatie). Denk ook aan meer aandacht voor de buitenruimte en het inzetten op de preventieve waarde van sport en bewegen. Lees meer in een bericht op mulierinstituut.nl.

Eigen onderzoek

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen we wat de effecten zijn (geweest) op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

Sinds 16 maart mogen er maximaal vier volwassenen van 27 jaar en ouder in een flight spelen. Zij moeten wel onderling 1,5 meter afstand houden. De clubs en banen bepalen zelf op welke momenten ze twee-, drie en vierballen toestaan. 

Voor sporters onder de 27 gelden soepeler regels. Sinds 16 maart mogen er maximaal vier golfers t/m 26 jaar in een flight spelen. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De clubs en banen bepalen zelf op welke momenten ze twee-, drie en vierballen toestaan. 

Het blijft heel belangrijk dat we er als golfbranche alles aan doen om coronabesmettingen te voorkomen. Golf is nu veilig en dat houden we graag zo. Werk daarom zo veel mogelijk met starttijden zodat er doorstroming is en er geen groepsvorming ontstaat. Houd goed toezicht op de 1,5 meter afstand en stel een coronacoördinator aan. Let op, dit betreft een advies en is geen verplichting, maar golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer.

Gezien de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus mogen clubs het examen tijdelijk digitaal afnemen. In een protocol worden de richtlijnen uitgelegd. Lees hier meer.

Interne samenkomsten (bijvoorbeeld voor regellessen) zijn nog toegestaan, maar het advies is om dit alleen te organiseren als het noodzakelijk is. Bij voorkeur zijn er alleen digitale samenkomsten. Organiseer je toch een interne bijeenkomst, zorg dan voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie.

Sinds 1 december 2020 is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkap te dragen, dus onder andere in het clubhuis en in de golfshop. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig.

Wat betreft het aantal golfers per flight, raadpleeg de FAQ "Hoeveel golfers mogen in één flight spelen?"

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet "te druk" wordt. Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een reserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken. Op die manier voorkom je ook groepsvorming bij de reserveringsbalie. We adviseren om goed toezicht te houden op de 1,5 meter afstand en om een coronacoördinator aan te stellen. We adviseren ook om een gezondheidscheck te doen voor aanvang van een ronde. Gebruik daarvoor deze poster. Het is toegestaan dat golfers een starttijd boeken op de accommodatie zelf, maar om groepsvorming bij de reserveringsbalie te voorkomen verdient het aanbeveling om golfers te verzoeken dat zij starttijden digitaal boeken.

Voor online reserveringen hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. In verband met de coronacrisis was GOLFGO in 2020 gratis voor golfclubs en -banen. GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. Aanpassingen in teesheets worden door GOLFGO automatisch uitgelezen via de systemen van Intogolf en Egolf4u. De aanpassingen die een club of baan doet van een flight van vier naar maximaal twee personen wordt dus direct verwerkt in GOLFGO.

Let op, werken met starttijden betreft een advies en is geen verplichting, maar golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer. Zorg er ook voor dat er geen groepsvorming ontstaat bij de eerste hole of andere holes waar spelers starten.

Het is een uitdaging om een starttijdensysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Lees daarvoor het artikel Efficiënt starttijdenmanagement: 9 tips.

Sinds 1 december 2020 is het verplicht om in alle binnenruimtes een mondkap te dragen, voor golfers is dit van toepassing op de toiletten of de receptie, voor het personeel geldt dit voor alle binnenruimtes. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Het advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.

  

De douches en kleedkamers moeten gesloten zijn. Golfers mogen zich nog wel melden bij de receptie en gebruik maken van de garderobe of het toilet. 

Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.

Als de golfbaan hiervoor toestemming heeft van de gemeente, mag er binnen betaald worden.

Mondkapje

Sinds 1 december 2020 is het verplicht om in alle binnenruimtes een mondkap te dragen, voor golfers is dit van toepassing op de toiletten of de receptie, voor het personeel geldt dit voor alle binnenruimtes. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig.

Vergaderingen

Wij adviseren om alleen bij hoge uitzondering nog een interne fysieke vergadering of bijeenkomst te organiseren. Zorg in dit geval voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie.

Groepsvorming rondom het clubhuis

Het komt voor dat spelers op de parkeerplaats bijeenkomen en daar samen iets drinken of eten. Als golfers in groepen eten of drinken gaan nuttigen, spreek de spelers hier dan op aan. Ook hierop wordt gehandhaafd en overtredingen kunnen sluiting van de accommodatie tot gevolg hebben. Vertel je golfers in nieuwsbrieven en op de clubwebsite hoe belangrijk het is dat we ons met z'n allen aan de regels houden, zodat golf mogelijk blijft.  

Douches en kleedkamers op golfbanen moeten gesloten zijn.

Houd bij het sluiten en openen van de douches rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
 • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).
 • Wees dus vooral alert dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld!

Golfstart is een boekingsplatform voor beginnende golfers. Via Golfstart vinden mensen in heel Nederland een locatie in hun regio waar ze met een golfcursus kunnen beginnen. Golfstart is sinds begin 2020 zeer populair.

Is je club nog niet aangemeld bij Golfstart? Lees hier hoe het werkt en hoe je gratis kunt meedoen en profiteren van landelijke promotie. Lees ook over Golfstart op de pagina ngf.nl/boostplan.

Bij Golfstart-lessen moeten de coronamaatregelen in acht genomen worden. Wouter Voskamp van de Haarlemmermeersche Golf Academie geeft hier een aantal tips hoe je het beste met de coronamaatregelen kunt omgaan.

Neem contact op met je lokale GGD en maak samen met de GGD een plan. Indien bij een sporter/vrijwilliger of werknemer COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen. Het is zaak om er snel bij te zijn ter voorkoming van verdere besmetting en om verantwoord open te kunnen blijven.

 

Sinds september 2020 werkt de overheid met de risiconiveaus Waakzaam (1), Zorgelijk (2), Ernstig (3) en Zeer ernstig (4). Het aantal besmettingen bepaalt het niveau. Bekijk op het coronadashboard het actuele risiconiveau in jouw veiligheidsregio. Hier lees je wat de risiconiveaus betekenen.

De indeling per risiconiveau heeft vooralsnog geen gevolgen. Voorlopig gelden de strenge nationale maatregelen (de lockdown). Zodra het aantal nieuwe besmettingen terugloopt, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Dan zullen er per veiligheidsregio maatregelen en beperkingen gelden op basis van het risiconiveau.

Aanvullende coronaregels

Nu al kunnen er in elke veiligheidsregio wel aanvullende lokale coronaregels gelden. Raadpleeg de aanvullende maatregelen in jouw veiligheidsregio. Neem bij onduidelijkheden contact op met je gemeente. Bekijk hier de aanvullende maatregelen in jouw veiligheidsregio.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. Het sport- en golfprotocol is afgestemd op de kaders van de wet. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Het advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.

De tijdelijke sluiting van golfbanen in het voorjaar van 2020 als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer op ngf.nl/boostplan.

 

boostplan ngf

Vanwege de coronamaatregelen moesten en moeten sommige workshops en cursussen afgelast worden. De NGF organiseert om deze reden veel online webinars en online trainingen. Bekijk het aanbod op de NGF-kalender.

De NGF Competitie van 2021 is afgelast. We hopen dat de Najaarscompetitie en Jeugdcompetitie van 2021 kunnen doorgaan.

Voorlopig mogen er nog geen nationale wedstrijden gespeeld worden. In de hoop dat er later dit jaar nationale wedstrijden gespeeld kunnen worden, worden belangrijke wedstrijden verplaatst naar een nieuwe datum. Raadpleeg voor de data de NGF-wedstrijdkalender. Lees ook de FAQ "Organiseer je een NGF-wedstrijd en zoek je het NGF-wedstrijdenprotocol?"

Het Big Green Egg Open, een toernooi van de Ladies European Tour dat van 30 juni tot en met 3 juli 2021 op de Rosendaelsche Golfclub wordt gehouden, gaat door. Lees meer op golf.nl.

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet "te druk" wordt. Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een starttijdenreserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken.

Dat geldt ook voor bezoekers van de oefenfaciliteiten. Dit kan in de praktijk bewerkstelligd worden door bij de ingang van de drivingrange een formulier neer te leggen waarop bezoekers hun naam en contactgegevens kunnen invullen. Dat kost geen geld en weinig tijd.

We adviseren voorts dat teaching professionals goed bijhouden wie ze op les hebben, inclusief de deelnemers aan clinics. In het geval van een besmetting kunnen dan de contactgegevens van golfers doorgegeven worden. 

Lees ook de FAQ "Zijn (indoor) lessen en trainingen toegestaan?"

Toezicht houden op het gedrag in de baan is niet verplicht. Wel adviseren we dat er dagelijks een coronacoördinator is aangesteld en dat er om in en rond het clubhuis toezicht wordt gehouden met speciale aandacht voor de 1,5-meterrichtlijn, eenrichtingsverkeer en hygiëne. De coronacoördinator houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

Golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer. We adviseren het volgende. 

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden, ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en de eerste afslagplaats. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de regels die gelden op de golfaccommodatie. Geef in het clubhuis aan wat het maximum aantal personen per ruimte is.

De aantallen in je clubhuis zijn aan maxima gebonden. Het is dan ook niet mogelijk om bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Ook in die situatie moet men zich houden aan maximale aantallen.

Sinds 1 december 2020 is het verplicht om in alle binnenruimtes een mondkap te dragen. Voor golfers is dit van toepassing op de toiletten of de receptie, voor het personeel geldt dit voor alle binnenruimtes. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Het advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.

Er mogen twee personen in een Handicart (buggy) als zij uit hetzelfde huishouden komen. Wanneer er twee personen gebruik maken van een golfbuggy die niet uit hetzelfde huishouden komen, dan is het verplicht om een mondkapje te dragen. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddelen zodat de golfers de buggy voor of na gebruik kunnen reinigen of de golfclub reinigt de golfbuggy zelf na gebruik.

 

Ja, maar de overheid roept iedereen op om bewegingen te beperken en zo min mogelijk te reizen. In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. De overheid roept verder op om de spits te mijden.

Als het kabinet op 19 mei 2021 de tweede stap van het openingsplan zet, dan vervalt het dringende advies om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Het nieuwe advies voor alle manieren van vervoer is dan om zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen, en om drukte onderweg en op stations te vermijden.

De overheid adviseert zoveel mogelijk thuis te blijven. Als je de deur uit gaat, reis dan buiten de spits. Dit geldt voor alle vormen van vervoer.

Zit je in de auto met mensen uit een ander huishouden? Lees dan hier meer over de regels.

Het blijft belangrijk dat we er als golfsport alles aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en zich laten testen.

Het is belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht blijven brengen van hun leden. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl. Het is ook belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. En het is belangrijk om golfers aan te spreken als ze regels negeren. Zet in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen. Houdt eenrichtingsverkeer in stand. Vermijd drukte op de golfbaan.

Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent '1,5 meter samenleving proof' is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl. Bekijk ook de informatie over het Boostplan op ngf.nl/boostplan

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toiletten en overige algemene ruimtes en gangen. 

Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

We adviseren om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen op de accommodatie.

In dit document staat een waslijst aan tips.

Sinds 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkap te dragen (receptie en toiletten). Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. 

De sluiting van golfbanen in het voorjaar als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer: ngf.nl/boostplan

GOLF.NL kan lente-, zomer-, herfst- en winteracties op je baan onder de aandacht brengen van spelers. Stuur hiervoor een mail aan redactie@golf.nl.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.

De NGF organiseert ook cursussen, online trainingen en live webinars om clubs en banen te helpen. Bekijk het aanbod op de NGF-kalender

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of als het noodzakelijk is in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

De digitale pas van de NGF is geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club.

De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig.

Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland.

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen. Lees hier meer.

Speciaal voor NGF-wedstrijden en clubs die 'in coronatijd' gastheer zijn van een NGF-wedstrijd is een wedstrijdprotocol ontwikkeld. Ook is er een document met informatie voor deelnemers aan NGF-wedstrijden gemaakt. Clubs die NGF-wedstrijden organiseren en deelnemers aan NGF-wedstrijden dienen deze documenten goed te bestuderen. 

Dit protocol is niet van toepassing voor clubwedstrijden maar clubs kunnen het wel raadplegen om ervoor te zorgen dat hun eigen clubwedstrijden veilig verlopen.