Terug naar Nieuwsoverzicht

Golfbanen gezocht voor onderzoek naar greenschimmels

1 maart 2022

In april 2022 begint in opdracht van de NGF een uitgebreid praktijkonderzoek naar schimmelziekten op greens. De NGF is op zoek naar Nederlandse golfbanen die willen meewerken aan dit onderzoek.

De meest voorkomende destructieve schimmels op greens zijn dollar spot en sneeuwschimmel. Deze schimmels tasten direct de kwaliteit en bespeelbaarheid van greens aan. Er is daarom in de golfsector een grote behoefte aan efficiënte en duurzame maatregelen om schade als gevolg van deze schimmelaantastingen te voorkomen.

Behoefte aan praktijkonderzoek

Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar deze schimmels is er meer kennis, ervaring en data vanuit de beheerpraktijk nodig. Om deze reden begint dit seizoen een meerjarig praktijkonderzoek dat onder meer bestaat uit metingen op greens, visuele opnames en gesprekken met hoofdgreenkeepers over het onderhoud en beheer. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis voor greenkeepers waarmee zij in staat gesteld worden schade als gevolg van de schimmels te voorkomen en/of milieuvriendelijk te beheren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande uit Arthur Wolleswinkel, Casper Paulussen en Gerard van ’t Klooster. Er wordt bij het onderzoek nauw samengewerkt met de NGA (Nederlandse Greenkeepers Associatie) en DGBeheer. Om zoveel mogelijk kennis te vergaren wordt het praktijkonderzoek gedaan op nader te selecteren golfbanen in verschillende landschappen (polder, duin, park, bos).

Wat vragen we van je?

Graag horen we uiterlijk voor 24 maart 2022 of je belangstelling hebt om mee te werken aan het onderzoek. Hoe meer aanmeldingen, hoe beter we in staat zijn om uiteenlopende golfbanen te selecteren en kennis te vergaren voor alle golfbaantypes in Nederland. We verzoeken clubs en banen daarom dit antwoordformulier in te vullen en te mailen aan Yvonne Godwaldt (yvonne.godwaldt@ngf.nl).

Wat houdt medewerking in?

Meedoen is kosteloos. De NGF is opdrachtgever van het onderzoek en verzorgt ook de financiering ervan, grotendeels via consortiumdeelnemers. Wij vragen wel wat van je tijd.

Het onderzoek begint in april 2022 en duurt in principe drie jaar. De geselecteerde golfbanen zullen vier tot vijf keer per jaar bezocht worden door een afgevaardigde van het onderzoeksteam. Elk bezoek bestaat uit een gesprek en rondgang met de hoofdgreenkeeper. Verder zullen er in overleg met jou op drie greens metingen en waarnemingen uitgevoerd worden (lees hier meer). Voorts wordt aan de hoofdgreenkeeper gevraagd om zelf ook tussentijds enkele data te verzamelen.

Wat gebeurt er met je data?

De data die het onderzoeksteam verzamelt op jouw baan, blijven eigendom van de golfbaan en worden uitsluitend gebruikt voor analysedoeleinden en niet gedeeld met anderen zonder uitdrukkelijke toestemming.

De voortgangsrapportages en het eindrapport van het onderzoek worden gepresenteerd op nationale en regionale bijeenkomsten voor golfbaanbeheerders en op de websites van de Golfalliantie (NGF-NGA-NVG).

We zien jouw reactie met grote belangstelling tegemoet. Stuur het antwoordformulier graag uiterlijk 20 maart 2022 naar yvonne.godwaldt@ngf.nl. Voor nadere inhoudelijke vragen over het onderzoeksproject kun je direct bij Niels Dokkuma (niels.dokkuma@ngf.nl).