Terug naar Nieuwsoverzicht

Workshops 'Biodiversiteit en golfsport combineren'

25 oktober 2022

Met duurzaam en ecologisch beheer vergroot je de natuurwaarde op golfbanen. Daarmee lever je niet alleen een bijdrage aan de biodiversiteit die wereldwijd onder druk staat, je vergroot ook de natuurbeleving van golfers en de kwaliteit van de baan. Over dit onderwerp houdt de NGF dit najaar drie regionale workshops. In deze bijeenkomsten delen Louise Bienfait (NGF Duurzaam beheer/Ecoloog) en gastsprekers kennis, tips en best practices.

Voor wie en door wie?

De workshops zijn bedoeld voor leden van GEO- en baancommissies, baanmanager en -exploitanten en (hoofd)greenkeepers. Meld je snel aan want er geldt per bijeenkomst een maximum van 20 deelnemers.

Wat?

Ecoloog Louise Bienfait is onlangs in dienst getreden als adviseur duurzaam beheer bij de NGF met een focus op GEO-(her)certificering en ontwikkeling van biodiversiteit. Onder de naam ‘Biodiversiteit en golfsport combineren’ organiseert zij dit najaar drie regionale workshops. 

In de workshops behandelen Louise en deskundige gastsprekers het belang en de waarde van biodiversiteitsontwikkeling voor golfbanen en de omgeving. Door natuurontwikkeling dragen golfbanen bij aan biodiversiteit. Daarnaast leidt natuurontwikkeling op een golfbaan tot meer natuurbeleving en spelplezier en een betere speelkwaliteit. In de bijeenkomsten komen allerlei aspecten van biodiversiteitsontwikkeling aan de orde, bijvoorbeeld:

  • kostenbesparingen door natuurontwikkeling;
  • het verbinden van natuurgebieden;
  • de natuurbeleving vergroten;
  • praktische tips op het gebied van maai-, vegetatie- en oeverbeheer.

Waar en wanneer?

Je kunt kiezen voor een workshop op de volgende data en locaties. Klik op de link voor het programma en meer informatie per locatie.