Terug naar Nieuwsoverzicht

Meer golfers met een actuele handicap

19 augustus 2019

De rol van de handicapcommissie is om golfers aan te moedigen een handicap bij te houden. Toch zijn er op sommige golfclubs nog steeds drempels waardoor qualifying ronden niet meteen automatisch verwerkt worden. Dat leidt tot frustratie bij golfers omdat hun handicap niet klopt en het betekent onnodig extra werk voor clubs en banen. Wat kan een club hieraan doen?

Motivatie tot spelen

Een handicap leidt bij het merendeel van de golfers tot meer golf en tot meer plezier in de sport. Om golfers aan te moedigen zo veel mogelijk qualifying ronden te spelen, zijn in de afgelopen jaren veel drempels verwijderd. Een paar voorbeelden: tegenwoordig mogen ook 9-holes scores en scores op par-3 banen meetellen voor de handicap en golfers kunnen hun qualifying scores digitaal inleveren (bijvoorbeeld via de app GOLF.NL).

Ambassadeursrol van de handicapcommissie

Om spelers te motiveren om regelmatig scores in te leveren en daarmee een handicap te krijgen die past bij hun speelsterkte, vragen wij van de handicap- commissies op de clubs ook een andere rol dan in het verleden. Wij zien de handicapcommissie als handicapautoriteit op de club vooral als promotor en ambassadeur van het handicapsysteem in plaats van pure controleur van scorekaarten.

Controlerol van de handicapcommissie

De basis van het golfspel is nog steeds gebaseerd op het vertrouwen in de golfer als zijn of haar eigen scheidsrechter. In het verleden richtte de commissie zich op de handmatige controle van elke individuele qualifying score. De handicapcommissie heeft nog steeds de taak om handicaps te monitoren en handicaps zo nodig aan te passen. Maar als er correcties of aanpassingen nodig zijn, dan kunnen die uitgevoerd worden nadat qualifying scores zijn verwerkt. Het is dus niet langer nodig dat qualifying kaarten eerst goedgekeurd worden voordat ze verwerkt worden.

“Boefjes”

Naast de jaarlijkse herziening is de voornaamste controletaak het vinden en aanpassen van handicaps van spelers die hun handicap op een oneigenlijke manier gebruiken. Met name spelers die hun handicap kunstmatig hooghouden om vervolgens in wedstrijden daar hun voordeel mee te doen, moeten aangepakt worden om het voor alle spelers met een juiste handicap leuk te laten zijn.

“Controlemomenten”

Er zijn nog steeds golfclubs die ouderwetse “controlemomenten” hebben: waar de handicapcommissie een qualifying score nog steeds eerst handmatig wil goedkeuren. Dat zorgt er voor dat handicaps van golfers niet meteen automatisch worden aangepast en die vertraging leidt tot irritatie en vragen bij deze spelers. Dat leidt op z’n beurt tot onnodig extra werk voor handicapcommissies, managers en secretariaten.

Er zijn twee gevallen van ongewenste “controlemomenten”:

1 Ongewenste controle van de eerste qualifying scorekaart van een golfer
Op sommige golfclubs wil de handicapcommissie de eerste qualifying score van een golfer handmatig goedkeuren voordat de speler een handicap krijgt. Dat controlemoment botst met het EGA Handicapsysteem (bepaling 3.11) dat bepaalt dat de eerste qualifying score direct geaccepteerd moet worden. Als dat niet gebeurt, dan wachten golfers onnodig op hun eerste handicap. Zij kunnen daardoor hun enthousiasme verliezen om verder te gaan met de sport. In de zeldzame gevallen dat een correctie of aanpassing van de eerste score nodig is, dan kan de handicapcommissie dit altijd nog doen nadat de qualifying score automatisch is verwerkt.

In de meeste gevallen is het vertragende “goedkeuringsmoment” – het moment dat de handicapcommissie de eerste qualifying scorekaart handmatig autoriseert – ingebouwd in het programma van de softwareleverancier. Neem in dit geval contact op met de leverancier met het verzoek om de instellingen te wijzigen, zodat de eerste qualifying score van een nieuwe golfer direct geaccepteerd en verwerkt wordt.

2 Ongewenste controle van alle qualifying scores
Op een klein aantal golfclubs wil de handicapcommissie nog steeds álle qualifying scores controleren. Die scores worden dus pas verwerkt nadat ze handmatig goedgekeurd zijn. Dat botst met de rol die een handicapcommissie heeft om spelers te stimuleren zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren en deze scores zonder vertraging automatisch te verwerken, zodat de golfer meteen zijn of haar nieuwe handicap ziet.

Ook bij deze clubs is het vertragende controlemoment – de stap dat de handicapcommissie de scores handmatig autoriseert – vrijwel altijd ingebouwd in het programma van de softwareleverancier. Neem in dit geval contact op met de leverancier met het verzoek om de instellingen te wijzigen, zodat alle qualifying scores direct automatisch geaccepteerd en verwerkt worden.