Terug naar Nieuwsoverzicht

Meld problemen door stijgende energielasten

3 februari 2022

NOC*NSF verzamelt meldingen van sportclubs die in de problemen komen door sterk gestegen energielasten. Het doel hiervan is inzicht krijgen in de omvang van het probleem zodat het onder de aandacht van de politiek kan worden gebracht.

In het najaar van 2021 zijn de energieprijzen fors gestegen. Het toenmalige kabinet heeft compensatie voor huishoudens toegezegd maar geen compensatie voor sportclubs.

NOC*NSF verzamelt meldingen van sportclubs die in de problemen komen door sterk gestegen energielasten. Want als er sprake is van substantiële lastenstijgingen bij een brede groep sportclubs, dreigt sport te duur te worden voor een deel van de samenleving.

Meld ervaringen en problemen

Wij horen graag welke impact de gestegen energieprijzen hebben op golfclubs en -banen. Je kunt ervaringen en problemen per mail doorgeven aan Niels Dokkuma, manager van het NGF-team Duurzaam beheer & Agronomie. De NGF zal de meldingen van clubs en banen doorgeven aan NOC*NSF. De sportkoepel bundelt de meldingen van alle bonden en zal die onder de aandacht van Tweede Kamer-fracties brengen.

Besparingen realiseren door verduurzaming

Aan de prijzenstijging kun je als golfclub of -baan niets doen, maar met verduurzaming van de golfaccommodatie kun je structurele besparingen realiseren. Maar wat houdt verduurzaming in, waar begin je en welke subsidieregelingen bestaan er? Kijk hiervoor op deze pagina van Caddie: Energiebesparing door verduurzaming van de accommodatie.

Hier lees je onder meer dat verduurzamen op het gebied van energie een belangrijk onderdeel is van het GEO-certificeringstraject dat golfclubs en -banen stimuleert om bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ook geven we informatie over het NOC*NSF-begeleidingstraject op het gebied van het verduurzamen onder de naam Sport NL Groen.