Terug naar Nieuwsoverzicht

Biodiversiteit in grasvegetaties van golfclubs

3 juni 2022

Wat zijn de kansen, knelpunten en kennishiaten bij het verhogen van biodiversiteit in grasvegetaties? Het antwoord op deze vraag is te lezen in de factsheet 'Kansen en knelpunten voor biodiversiteit in grasvegetaties van golfclubs en gemeenten'.

Met het verhogen van de biodiversiteit op golfbanen slaan we meerdere vliegen in één klap. We dragen bij aan de oplossing voor een wereldwijd probleem: de afnemende soortenrijkdom. Daarnaast trekt een rijkere natuur meer golfers aan. Bovendien gaat een rijke, gebiedseigen biodiversiteit hand in hand met duurzaam golfbaanbeheer. Door biodiversiteit ontstaat een natuurlijk evenwicht met natuurlijke vijanden van ziekten en plagen die op golfbanen voorkomen. Met een natuurlijk evenwicht kunnen we plagen en ziekten voorkomen en beheersen. 

In 2020 is een onderzoek begonnen onder de naam 'PPS (privaat-publieke samenwerking) Grasvelden, klimaat en biodiversiteit'. Gedurende het onderzoek worden er factsheets gepubliceerd die de samenwerkende partijen ondersteunen. 

Recent is een nieuwe factsheet gepubliceerd over een verkennend onderzoek naar de kansen en knelpunten voor biodiversiteit in grasvegetaties van golfclubs en gemeenten. Aan dit onderzoek werkten vier golfverenigingen mee (Heelsum, Anderstein, De Pan en De Dorpswaard). Die waren bewust geselecteerd op een variatie in oppervlak (klein of groot) en grondsoort (klei of zand),

Het informatieblad beslaat acht pagina's en behandelt onder meer de vragen:

  • Wat wordt in de PPS verstaan onder 'biodiversiteit'?
  • Wat hield het verkennend onderzoek in?
  • Wat doen de vier golfclubs al om de biodiversiteit te verhogen?
  • Welke zaadmengsels zijn beschikbaar en hebben de voorkeur?
  • Welke kansen bestaan er voor golfclubs?
  • Wat kunnen golfclubs van elkaar leren?
  • Op welke knelpunten stuiten golfclubs?

Klik hier om de factsheet 'Kansen en knelpunten voor biodiversiteit in grasvegetaties van golfclubs en gemeenten' te lezen en te bewaren

Bekijk ook het eerder gepubliceerd informatieblad 'Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen'. Het GEO-duurzaamheidsprogramma ondersteunt clubs en banen bij natuurherstel en -ontwikkeling.

Kruideninzaaiproef

Intussen loopt er in Zutphen sinds eind 2021, als onderdeel van het onderzoek, ook een kruideninzaaiproef. Door het inzaaien van inheemse kruiden in bestaand grasland worden op korte termijn meer plantensoorten in het grasmengsel verwacht. De onderzoekers zijn benieuwd welke methode van inzaaien het beste resultaat oplevert voor zowel planten- als insectensoorten. Lees meer over het kruideninzaaiexperiment op de website van Wageningen University & Research.

Meer over het onderzoek

Het meerjarig, landelijk onderzoeksprogramma Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit is een privaat-publieke samenwerking (PPS) tussen het Ministerie van LNV en een consortium van partijen uit het graszaadbedrijfsleven (Plantum en haar leden DLF, DSV zaden Nederland BV, Barenbrug en Limagrain), de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF). De uitvoering ligt bij Wageningen University & Research. Het onderzoek loopt tot en met 2023. Lees hier meer over de PPS Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit