Terug naar Nieuwsoverzicht

Status en overzicht van de wijzigingen rondom het handicapsysteem

2 februari 2018

Op 30 september 2017 is tijdens het Nationaal Handicap Symposium een aantal onderwerpen besproken die van invloed zijn op het toegankelijker maken van het handicapsysteem. In onderstaand overzicht worden alle wijzigingen die daar zijn besproken en inmiddels zijn doorgevoerd nogmaals toegelicht.

De marker

De marker is en blijft een verplicht onderdeel bij het spelen van een qualifying kaart. Mocht het zo zijn dat je een systeem hebt waarbij de marker nog niet digitaal kan ‘tekenen’, dan is het noteren van de naam van de marker, zodat de handicapcommissie kan achterhalen wie de marker was, voor nu voldoende.

Vooraf registratie en invoeren scorekaart

Het vooraf registreren en het achteraf invoeren van de qualifying scorekaart is een belangrijk onderdeel van het handicapsysteem en kan via de volgende systemen:

  • via de app of website van de golfclub
  • via de digitale zuil op de golfbaan
  • via de app GOLF.NL

Het is ook toegestaan om een mondelinge afspraak te maken op de 1ste tee en de scorekaart na de ronde via een van bovenstaande systemen in te voeren. Deze optie is toegevoegd om spelers te stimuleren meer qualifying kaarten in te leveren. Het registreren van een scorekaart via de eerste drie opties blijft de voorkeur houden.

Softwareleveranciers zijn geïnformeerd over deze wijziging en zullen deze doorvoeren in hun softwaresysteem.
De ‘gele sticker’ komt te vervallen

Inleveren en bewaren van de scorekaart

De fysieke scorekaart hoeft niet meer te worden ingeleverd en bewaard als de scorekaart digitaal is ingevoerd. De digitale scorekaart is het bewijsstuk voor de kaart die gespeeld is. Bij twijfel kan de handicapcommissie contact opnemen met de betreffende speler en/of marker.

Meerdere 9-holes scores

Het is toegestaan om meerdere 9-holes scores op één dag te registreren, mits deze geen onderdeel zijn van dezelfde 18-holes ronde. Denk hierbij aan twee keer 9 holes op verschillende banen of als er in de ochtend en in de middag 9 holes worden gespeeld op dezelfde baan. Mocht de software al ingericht zijn om dit te accepteren, dan kunnen deze kaarten direct worden verwerkt. Anders zullen de softwareleveranciers dit de komende tijd implementeren.
Het streven is om iedere ronde een qualifying score in te leveren

De handicapcommissie

Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat alle golfers met én tegen elkaar kunnen spelen en is het meest unieke en onderscheidende onderdeel in de golfsport. De handicapcommissie heeft een essentiële rol in dit systeem. Als handicapautoriteit is de handicapcommissie de ambassadeur voor het gebruiken van het handicapsysteem binnen de golfclub. Daar waar in het verleden de rol van de commissie zich vooral richtte op de controle van de scorekaarten zelf, is deze nu veel meer gericht op het motiveren van golfers tot het inleveren van meer qualifying scores. Uiteraard heeft de handicapcommissie ook nog steeds de rol om handicaps te monitoren en deze (in overleg) aan te passen als dit nodig is.

Alle scorekaarten qualifying

Het uitgangspunt is ervoor te zorgen dat iedere golfer op de club een handicap heeft die bij hem of haar past. Uit cijfers blijkt dat hoe meer kaarten iemand registreert, hoe realistischer zijn of haar handicap is. Het is daarom belangrijk dat de handicapcommissie alle golfers aanmoedigt om iedere scorekaart die ze spelen qualifying in te leveren.
We weten inmiddels dat golfers met een handicap van 28 of lager niet of nauwelijks de golfsport verlaten. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk golfers te stimuleren om aan de slag te gaan met hun handicap.

Nieuwe ledendatabase

In 2017 zijn we begonnen met het overstappen naar een nieuwe centrale ledendatabase waaraan inmiddels 95% van de golfclubs gekoppeld is. Het doel voor 2018 is alle golfclubs en hun leden gekoppeld te krijgen en afscheid te nemen van de oude database (ngfclub.nl). Vanaf 2019 krijgt elke golfer een uniek nummer dat ook op de (digitale) NGF-pas verschijnt. Tot die tijd gebruiken we nog beide databases en de fysieke NGF-pas met het huidige NGF-nummer.

Nieuw centraal banenbestand

Op 30 september hebben we aangekondigd dat we met een nieuw banenbestand gaan werken. Hier zijn we al een heel eind mee en de verwachting is dat we de clubs eind maart kunnen berichten hoe dit nieuwe banenbestand werkt. Ook de softwareleveranciers krijgen hierover bericht met de mogelijkheid om deze functionaliteit te verwerken in hun huidige softwarepakket, zodat het voor de golfclub verwerkt is in het clubsoftwaresysteem. Als alternatief gaat de NGF ook de omgeving mijn.ngf.nl op een later moment introduceren.
Eind februari komt er een nieuwe update van de app GOLF.NL

Update app GOLF.NL

Op dit moment zijn er al ruim 60.000 mensen die via de app of de mijn.golf.nl-omgeving scorekaarten spelen en inleveren. In 2017 zijn er in totaal bijna 100.000 scorekaarten via de app ingediend en iedere golfclub in Nederland heeft inmiddels meerdere leden die de app gebruiken.
Eind februari komt er een nieuwe update (versie) van de app uit met nieuwe functionaliteiten die de app eenvoudiger, betrouwbaarder en beter maakt in het gebruik.

Vink de interesse 'Handicap Systeem' aan in het Informatieplein en wij houden u op de hoogte