Terug naar Nieuwsoverzicht

Ontwikkelingen van de golfregels in 2018

2 februari 2018

Vanaf 1 januari 2019 zijn de nieuwe golfregels van kracht. Tot die tijd moet er nog een heleboel gebeuren, zoals het vertalen en herzien van regelmaterialen en natuurlijk het opleiden en informeren van golfers, regelcommissies en referees. Hoe gaat dit het komende jaar gepland en aangepakt worden en op welke manier worden de golfclubs en golfers hierbij betrokken?

Vertalen en herzien van de regelmaterialen

Half maart (2018) maakt de R&A de definitieve versie van de nieuwe golfregels bekend, die vanaf 1 januari 2019 in de hele wereld en dus ook in Nederland ingaan. Allereerst willen we iedereen vragen om naar de golfers toe nog geen inhoudelijke berichtgeving te doen voor september 2018. Dit omdat de nieuwe golfregels pas per 2019 ingaan en er anders verwarring tijdens het golfseizoen van 2018 kan ontstaan.

Nieuwe regelboekjes

Met de komst van de nieuwe regels moeten er ook een aantal nieuwe regelboekjes gemaakt worden, te beginnen met het regelboekje voor de golfer. Dit boekje, met uitleg en illustraties, is bedoeld om de golfregels zo toegankelijk mogelijk te maken. Komend voorjaar wordt dit boekje opgemaakt en vertaald, zodat het in de golftas meegenomen kan worden.
De huidige golfregels blijven heel 2018 gelden

Uiteraard komt er ook een regelboekje met daarin alle golfregels. Dit boekje is bedoeld voor de regelcommissies. Daarnaast komt er een handboek waarin allerlei uitgebreidere regelsituaties en wedstrijdprocedures staan. Dit lijkt een combinatie te worden van de huidige ‘Decisions’ en de overige golfregel- en wedstrijdzaken. Naast deze boeken zullen alle websites, opleidingen en regelexamens herzien worden. Vanaf het najaar 2018 zullen wij, net als de R&A, de golfer gaan informeren over de regelveranderingen en nieuwe golfers en regelkenners opleiden.

Ready Golf

De nieuwe golfregels zijn onder andere bedoeld om een betere doorstroming in de baan te stimuleren. Komend jaar gaan wij dit uitgebreid promoten onder de noemer ‘Ready Golf’. Wij ontwikkelen hiervoor samen met de R&A campagnemateriaal, zoals plaatjes en teksten die wij voor golfclubs beschikbaar zullen stellen op het NGF Informatieplein. Ready Golf zal gepromoot gaan worden via www.ngf.nl met tips voor clubs en banen en via www.golf.nl voor de golfers.

Opleidingen

In 2018 geven we geen cursussen Regelcommissaris 1 en Regelcommissaris 2, omdat we geen regelcommissarissen willen opleiden en de regels die nog maar korte tijd gelden. We geven er de voorkeur aan om in 2019 iedereen goed op te leiden in de nieuwe golfregels. We zullen voor de bestaande regelcommissarissen en referees opfrisdagen rondom de nieuwe regels organiseren.
Op 10 november organiseren we een groot regelsymposium vanwege de nieuwe golfregels

Plaatselijke regels

De formulering van de plaatselijke regels en de inrichting van de golfbaan op alle clubs zullen ook moeten worden herzien. Zodra we hier meer over weten, zullen wij alle clubs hiervan op de hoogte brengen. De verwachting is dat we in het voorjaar 2018 de handvatten hebben voor de nieuwe plaatselijke regels.
Direct daarna delen we deze uiteraard met alle clubs, zodat zij kunnen kijken naar hun eigen plaatselijke regels en baaninrichting. Wij vragen de clubs om hun nieuwe plaatselijke regels naar ons op te sturen, zodat wij kunnen meekijken of deze juist zijn en te komen tot een uniform gebruik bij alle clubs.
Wij willen de clubs erop attenderen dat per 1 januari 2019 praktisch alle plaatselijke regels zullen veranderen en dat, mochten er in 2018 nog scorekaarten gedrukt moeten worden, deze in 2019 niet meer te gebruiken zijn. Let dus op met de aantallen die gedrukt worden. Wij streven ernaar om ruim op tijd de plaatselijke regels op orde te hebben, zodat de kaarten die voldoen aan de nieuwe regels in november gedrukt kunnen worden.

Regelsymposium en opleidingsmateriaal

Op 10 november wordt er weer een Regelsymposium georganiseerd waar wij zullen laten zien wat de belangrijkste regelwijzigingen voor 2019 zijn. We zullen op die dag ook met regel- en wedstrijdcommissies en (club)referees de nieuwe golfregels tijdens bepaalde (lastige) spelsituaties bespreken. Voorafgaand aan het symposium zullen wij ter voorbereiding het nieuwe ‘lesmateriaal’ voor het opleiden van nieuwe golfers en het informeren van de ervaren speler naar alle regelcommissies sturen. Na het symposium kan dan het informeren van de golfer beginnen, zodat alle golfers voor de start van het seizoen 2019 goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels.

Vink de interesse 'Regels' aan in het Informatieplein en wij houden u op de hoogte