Terug naar Nieuwsoverzicht

Wintermaatregelen in de baan

31 januari 2019

Als de dagen korter en kouder worden en de fairways natter worden, wordt golf (nog) een stukje lastiger. Om te zorgen dat banen zo lang mogelijk qualifying blijven, zijn er (plaatselijke) regels die de club kan invoeren om de golfers te helpen. In dit bericht benoemen we de meest voorkomende plaatselijke regels en lichten we ze toe. Het is goed om ook je golfers op de hoogte te brengen van deze ‘wintermaatregelen’.

Plaatsen

Tussen 1 november en 30 april mogen clubs zelf de plaatselijke regel voor ‘plaatsen’ invoeren. Plaatsen houdt in dat je de bal mag opnemen, schoonmaken en terugplaatsen. Aanbevolen wordt om de afstand waarbinnen geplaatst moet worden binnen 15 cm of een kaartlengte te houden. Met deze regel kan de baan langer qualifying blijven. Pas wanneer de omstandigheden zodanig worden dat zelfs met deze plaatselijke regel geen redelijke qualifying scores meer kunnen worden gemaakt, adviseren wij om de baan non-qualifying te verklaren. In bijzondere gevallen kan het invoeren van de plaatselijke regel voor plaatsen ook in de zomermaanden, maar dan moet wel toestemming van de NGF gevraagd worden.

Tijdelijk water

Voor tijdelijk water is er geen plaatselijke regel. Het komt vaker voor in de herfst en in de winter. Hoe je het tijdelijke water mag ontwijken, staat beschreven in de golfregels bij Regel 16.1 die via de volgende link te vinden is: https://www.randa.org/nl-nl/rog/2019/rules/players-edition/rule-16.

Grond in bewerking: GUR

Ook in de winter kun je GUR tegenkomen. Vanaf 1 januari laat je dat zien aan de hand van de kleur van de paal. Als de paal alleen blauw is, dan heeft de speler de keuze om uit de GUR te spelen of de GUR te ontwijken. Is de paal blauw en heeft deze een groene kop, dan is het verboden om uit de GUR te spelen en moet er ontweken worden.

Wintertees, wintergreens en wel of niet qualifying

Steeds meer banen zijn vrijwel de hele winter qualifying. Maar als er wintergreens zijn (als de vlaggen vanwege vorst, dooi of regenval op tijdelijke greens geplaatst moeten worden), is een baan niet qualifying. Je kunt met wintergreens dus wel vriendschappelijke ronden spelen, maar geen ronden die meetellen voor je handicap. De baan kan nog wel qualifying zijn als er één wintergreen is per 9 holes. Daarnaast mag de lengte van de baan niet meer dan 50 meter over 9 holes of 100 meter over 18 holes verschillen met de ‘normale’ baan.

NB Als een baan in de winter andere tees gebruikt dan in de zomer, dan is het aan de baan om dit goed door te geven aan de NGF, zodat de juiste tees/lussen gebruikt worden in bijvoorbeeld de app-GOLF.NL.

Het doorgeven van de qualifying condities van een baan kan via www.waarkanikgolfen.nl. Iedere golfbaan heeft hier inlogcodes voor. Zo niet, dan kun je die opvragen via daniella.demont@ngf.nl.

Er zijn ook steeds meer banen met een winterrating. In dit geval worden de zomergreens gebruikt, maar wordt er afgeslagen van wintertees. Als de baan een winterrating heeft, dan blijft de baan qualifying.

IJs, hagel en sneeuw

Wat je mag doen bij winterse neerslag staat in de golfregels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf 'los natuurlijk voorwerp', naar keuze van de speler.
  • Als de hele baan bedekt is met sneeuw kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je maar niet de bal beweegt.
  • Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je sneeuw het beste behandelen als tijdelijk water; dan kun je het tijdelijk water ontwijken en droppen op een stukje gras.
  • Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen en dat geldt dus ook voor hagel.
  • Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals hij ligt.

Rijp en dauw

Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras) en zijn dus geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green.

Een bevroren hindernis

Als je bal op een bevroren sloot ligt, mag je proberen om die te spelen. De sloot is een hindernis dus je mag de club grounden; de club mag bij het adresseren het ijs of sneeuw op het ijs raken. Slaan van ijs is vaak geen goed idee. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Bovendien leidt een mislukte poging tot een hoge score.

Extra aandacht voor de etiquette

In de winter groeit het gras niet en het duurt veelal tot mei voordat schade is hersteld. Greens zijn in de winter erg kwetsbaar en het is heel belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt. Een golfbaan is nog kwetsbaarder bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De zomergreens of de hele baan moeten dan gesloten worden. In deze video legt NGF-agronoom Niels Dokkuma uit waarom dit moet. Het gaat om het behoud van de baan en een betere kwaliteit van de greens vanaf het voorjaar.
Bron: GOLF.NL

Via de interesse 'Regels' op het NGF Informatieplein vindt u het document 'Voorbeelden van plaatselijke regels'