Terug naar Nieuwsoverzicht

Wintermaatregelen op het gebied van regels

17 oktober 2019

Als de dagen korter en kouder worden, en de fairways natter, wordt golf (nog) een stukje lastiger. Maar er zijn (plaatselijke) regels die de club kan invoeren om de golfers te helpen. Tegelijk is het in de herfst en winter soms nodig om andere "wintermaatregelen" te nemen, bijvoorbeeld om de vlaggen op de wintergreens te zetten. In dit bericht bespreken we veel voorkomende wintersituaties en (plaatselijke) regels.

Wel of niet qualifying?

Steeds meer banen zijn vrijwel het hele jaar qualifying, ook in de winter. Maar in sommige situaties is er geen sprake van qualifying condities, bijvoorbeeld als er wintergreens zijn (als de vlaggen vanwege vorst, dooi of regenval op tijdelijke greens geplaatst moeten worden). Je kunt met wintergreens wel vriendschappelijke ronden spelen, maar geen ronden die meetellen voor je handicap. De baan kan overigens nog wel qualifying zijn als er één wintergreen is per 9 holes. Daarnaast geldt dat de lengte van de baan mag niet meer dan 50 meter over 9 holes (of 100 meter over 18 holes) verschillen met de "normale" baan.

Geef door of de baan qualifying is!

Golfbanen kunnen via Caddie (caddie.ngf.nl), het serviceportaal van de NGF, aangeven of er sprake is van qualifying condities. Het is belangrijk dat banen de qualifying status aan- of uitvinken op Caddie, want Caddie wisselt die informatie uit met de app GOLF.NL. Inmiddels maken al meer dan 160.000 golfers gebruik van de app GOLF.NL. Als deze golfers op een baan komen of een baan willen gaan bezoeken, dan is het belangrijk dat ze weten of ze er een qualifying ronde kunnen spelen of niet. Hoe verander je de qualifying status?

  1. Ga naar Caddie (caddie.ngf.nl) en log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de baan. (Elke golfbaan heeft één gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord die banen gebruikten om in te loggen bij waarkanikgolfen.nl. Wachtwoord vergeten? Klik dan op “wachtwoord vergeten” en doorloop de stappen om toegang te krijgen. Gebruikersnaam vergeten? Neem dan contact op met  de NGF.).
  2. Klik in de linkerkolom op "Qualifying Status" en vink aan of uit welke baancombinaties qualifying of niet qualifying zijn. Op deze pagina kan bovendien aangegeven worden of de wintergreens in gebruik zijn.
  3. Klik tot slot op "Qualifying Status opslaan".

Let op! Een club of baan moet vooralsnog ook nog op de eigen website en in de eigen clubsoftware aangeven dat de qualifying status verandert. In de toekomst is dat niet meer nodig want dan wordt Caddie (caddie.ngf.nl) gesynchroniseerd met clubsoftware. Dan hoeft een baan nog maar op één plek aan te geven dat de qualifying status verandert. Dus in de toekomst geldt: als de qualifying status aangepast wordt op Caddie, dan wordt dat automatisch en onmiddellijk doorgegeven aan de software; en wordt de qualifying status aangepast in de clubsoftware, dan wordt dat automatisch en onmiddellijk doorgegeven aan Caddie.

Wintertees en winterratings

Sommige golfbanen gebruiken in de winter andere tees dan in de zomer (wintertees) of ze zetten alle teemarkers voorop de afslagplaatsen. De baan kan in dit geval alleen qualifying zijn zolang aan alle qualifying condities voldaan wordt. Dat is inclusief de voorwaarde dat de lengte van de baan niet meer dan 50 meter over 9 holes (of 100 meter over 18 holes) mag verschillen met de "normale" baan.

Het is overigens wel mogelijk om qualifying te spelen op een baan die vanaf wintertees gespeeld wordt en veel korter dan normaal is. Daarvoor moet een "winterrating" aangevraagd worden: de club krijgt dan aparte slagentabellen voor de baan die van wintertees wordt gespeeld.

Pas de gegevens aan op Caddie!

Er zijn al heel wat banen met een "winterrating". Voor deze banen geldt: wordt er overgeschakeld naar de winterrating, ga dan naar Caddie (caddie.ngf.nl) en pas de qualifying status van de zomer- en winterlussen aan (klik in de linkerkolom op "Qualifying Status"). Zodoende klopt de informatie die golfers te zien krijgen op de app GOLF.NL. 

"Plaatsen"

Tussen 1 november en 30 april mogen clubs zelf de plaatselijke regel E3 voor "plaatsen" invoeren. Plaatsen houdt in dat je de bal mag opnemen, schoonmaken en plaatsen. Aanbevolen wordt om de afstand waarbinnen geplaatst moet worden binnen 15 cm of een kaartlengte te houden. Met deze regel kan de baan langer qualifying blijven. Pas wanneer de omstandigheden zodanig worden dat zelfs met deze plaatselijke regel geen redelijke qualifying scores meer kunnen worden gemaakt, adviseren wij om de baan non-qualifying te verklaren. In bijzondere gevallen kan de plaatselijke regel voor plaatsen ook in de zomermaanden ingevoerd worden, maar dan moet wel toestemming van de NGF gevraagd worden. Ga naar het document Plaatselijke regels voor meer informatie; hier is ook te vinden hoe de plaatselijke regel geformuleerd moet worden.

Informeer de golfers!

Het is belangrijk om de leden en gasten goed op de hoogte te houden van "wintermaatregelen" in de baan. Vermeld bij de baanstatus op de website of de baan qualifying is, of er geplaatst mag worden, of er wintergreens in gebruik zijn, etc. Dan weten de spelers waar ze aan toe zijn en welke "winterregels" er gelden. 

Breng daarnaast ook de regels hieronder in herinnering bij de golfers, dan weet iedereen weer wat de golfregels toestaan in herfst- en wintersituaties.

Tijdelijk water

De golfregels staan ook toe dat een golfer zonder straf “tijdelijk water” ontwijkt. Tijdelijk water is elke tijdelijke concentratie van water op de grond (zoals regen- of beregeningsplassen of plassen als gevolg van het overlopen van enige waterpartij). Het komt vaker voor in de herfst en in de winter. 

Hoe je het tijdelijke water mag ontwijken, staat beschreven in de golfregels bij Regel 16.1. Lees ook het artikel Regeloplossingen in natte tijden.

IJs, hagel en sneeuw

Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf "los natuurlijk voorwerp", naar keuze van de speler.
  • Als de hele baan bedekt is met sneeuw kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je maar niet de bal beweegt.
  • Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je sneeuw het beste behandelen als tijdelijk water; dan kun je het tijdelijk water ontwijken en droppen op een stukje gras.
  • Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen en dat geldt dus ook voor hagel.
  • Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals hij ligt.

Rijp en dauw

Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (omdat het aan het gras kleeft) en zijn dus geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green.

Een bevroren hindernis

Als je bal op een bevroren sloot ligt, mag je proberen om die te spelen. De sloot is een hindernis dus je mag de club "grounden"; de club mag bij het adresseren het ijs of sneeuw op het ijs raken. Slaan van ijs is vaak geen goed idee. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Bovendien leidt een mislukte poging tot een hoge score.

Extra aandacht voor de etiquette

In de herfst stopt de groei van het gras en in de winter groeit het niet meer. Het duurt dan vaak tot mei voordat schade is hersteld. De greens zijn in de winter zachter en kwetsbaarder. Het is daarom heel belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt. 

Een golfbaan is extra kwetsbaar bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De zomergreens of de hele baan moeten dan gesloten worden. In deze video legt NGF-agronoom Niels Dokkuma uit waarom dit moet. Het gaat om het behoud van de baan en een betere kwaliteit van de greens vanaf het voorjaar.

Per 1 januari 2019