Terug naar Webinars & Online trainingen

Vragen en antwoorden

Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens het webinar Hulp bij IPM, OnCourse en GEO op 29 april 2021.

Wat is de status van de Green Deal
We verwijzen naar deze pagina over IPM en de Green Deal en naar de webinarvideo (deel 1 van de video over IPM en tijdcode 56.01). De Green Deal is per januari 2020 afgelopen en de uitkomsten zijn overgenomen door de werkgroep Milieuvriendelijk beheer sportvelden. De uitkomsten van de Green Deal kunnen samengevat worden als: IPM toepassen en een tijdelijke uitzondering op het gebruiksverbod van pesticide tot en met 2022 voor sportvelden en golfbanen.

Wat is de status van het pesticidegebruiksverbod na de uitspraak van het gerechtshof in november 2020?
We verwijzen voor het antwoord naar de webinarvideo: tijdcode 12.30 en tijdcode 56.56.

Bestaat de gewasbeschermingsmonitor (de enquête van vroeger) nog?
Voor golfbanen die pesticiden gebruiken is IPM de wettelijk verplichte methodiek om het gebruik van pesticiden drastisch af te bouwen. Om banen hierbij te begeleiden zijn IPM en de gewasbeschermingsmonitoring geïntegreerd in OnCourse NL. We verwijzen voor het antwoord ook naar de webinarvideo: tijdcode 26.38.

Wat is de beste tijd van het jaar om IPM-(jaar)cijfers up to daten in OnCourse?
In de wintermaanden, met de kanttekening dat pesticidegebruiksgegevens constant actueel moeten zijn.

Hoe gaan we om met schadedrempels?
We verwijzen voor het antwoord naar de webinaropname: tijdcode 24.30, tijdcode 36.38 en tijdcode 59.09.

In het webinar wordt gezegd dat er na 2022 geen pesticiden meer gebruikt mogen worden. Vervalt het uitzonderingsschema dan (het schema dat te vinden is op www.ngf.nl/themas/duurzaam-beheer/ipm)?
Ja, volgens de huidige afspraken is dat het geval. We verwijzen voor het antwoord naar de webinarvideo: tijdcode 36.08 en tijdcode 1.10.29.

Bij de jaarcijfers staan veel gegevens reeds vast, zoals gegevens over clubhuis, oppervlakte tees, fairways, greens, etc. Kunnen die gegevens niet vooraf ingevuld worden op OnCourse, dat scheelt heel wat werk. Net zoals het invullen van een belastingformulier tegenwoordig nauwelijks meer werk kost voor de gemiddelde particulier. Alles wordt vooraf ingevuld en je hoeft hier en daar nog maar enkele gegevens aan te passen die veranderd zijn.
Dit is een goed punt. Dit is echter meer een ICT-vraag. Wij nemen het op met de GEO Foundation omdat GEO de beheerder van de portal is.

Het voldoen aan de GEO-verplichtingen is redelijk veeleisend en kan ook kostbaar zijn zoals VTA, natuurbeheerplan enz.
a. M.b.t. het Natuurbeheerplan. - Moet dit door een gecertificeerd adviesbureau aangepast worden? Kan een bestaand natuurbeheerplan ook door clubleden aangepast worden wanneer er voldoende expertise binnen de club aanwezig is?
Dit kan zeker, als er binnen de club een deskundig persoon aanwezig is die enige ervaring heeft met dit soort plannen is dat zeker aan te raden. De NGF is een voorstander van het zoveel mogelijk zelf oppakken, zodat duurzaamheid ook echt gedragen wordt door de club. Als wij als NGF ergens mee kunnen ondersteunen doen we dit uiteraard graag.
b. De mate van gedetailleerdheid. - Leden van GEO-commissies worstelen nog vaak over de mate van gedetailleerdheid van de vragen. Om een voorbeeld te noemen. Over de grassoortensamenstelling worden vragen gesteld over de tees, fairways, greens en roughs. Vooral voor de roughs wordt dit nattevingerwerk en je vraagt je af wat je er mee doet.
Daarom zijn we een er een groot voorstander van dat de hoofdgreenkeeper of zijn/haar assistent onderdeel is van het GEO-team. Hij/zij kan tot zekere hoogte aangeven wat de diverse grasbestanden zijn en of de trend de goede richting opgaat. Het kan een ambitie zijn om erg gedetailleerd de greens in beeld te brengen. Deze exercities leiden tot waardevolle informatie en daarmee tot inzicht en bewustwording, wat aanzet tot een verduurzamingsslag.

Kunnen jullie in het Excel-bestand van IPM ("Excel-staten 0-METING en DOELSTELLINGEN") de beveiliging van de holenummers afhalen? Dan kunnen wij deze invullen.
Dat gaan we regelen. Het aangepast Excel-bestand zal daarna geplaatst worden op de site.

Hoe om te gaan met items met groene vlaggen in OnCourse (noodzakelijk voor certificering) indien niet van toepassing?
Het kan voorkomen dat een groene vlag niet van toepassing is. Een voorbeeld: als er geen bomen op de golfbaan aanwezig zijn, kun je geen VTA uitvoeren. Dit kan dan in de notitie worden aangegeven. Er zijn voorbeelden waarbij de club geen binding heeft met het clubhuis, er zelfs helemaal los van staat. Het is dan toch goed om met die partijen overleg te plegen en daarbij jullie ambitie uit te spreken en te noteren in een bestand. (Dat bestand kun je uploaden naar bestandsopslag en in een notitie kun je op het bestand wijzen.) GEO-certificering betreft namelijk het totale golfaccommodatiebeheer, waarbij het niet uitmaakt dat delen zijn uitbesteed, verpacht en dergelijke. De verantwoordelijkheid voor het (duurzame) beheer blijft bij de exploitant liggen.

Opmerkingen in de notitie box worden niet gezien door de verificateur. Hoe kan je zo’n opmerking toch zichtbaar weergeven?
De opmerkingen in de notitie box zijn wel zichtbaar voor de verifier. Hij/zij krijgt een inlog voor de portal en kan precies hetzelfde inzien als de teamleden van je club die gegevens in de portal invoeren en notities toevoegen. Als een notitie is aangemaakt, kun je op "bewerk" klikken en lezen wat er in de notitie staat.

Indien een item niet van toepassing is, kan ik dat dan aangeven. (Ik kan alleen een 0 of ander getal invoeren.)
In dit geval kun je in de notitie box uitleggen wat je hebt ingevuld en waarom het item niet van toepassing is.

Het zou handig zijn als bij bijvoorbeeld de jaargegevens een verwijzing of link mogelijk is naar een pdf-bestand in bestandsopslag.
Je kunt een pdf-bestand uploaden naar de bestandsopslag en je kunt naar dat bestand verwijzen in de notitie box. Dat verdient ook de aanbeveling. Geef het bestand hierbij een duidelijke naam. Maar het is wel een voorwaarde dat de gevraagde gegevens in de portal worden ingevuld.

Soms zijn de mogelijke eenheden beperkt, bijvoorbeeld bij Bezanden kun je alleen kg invoeren en niet m3.
We herkennen dit probleem. Veel greenkeepers werken met m3 en niet kg. We gaan dit kenbaar maken bij de GEO Foundation. De reden dat er nu alleen gekozen kan worden voor kg is dat er een benchmark wordt gedaan en dan is het ideaal als elke club dezelfde eenheid gebruikt, dan is het lastiger als er verschillende waardes worden ingevuld. Vooralsnog zullen kg en m3 nog door de club omgerekend moeten worden.

Het zou handig zijn om gedurende het invullen alvast een afdruk te kunnen maken van alle ingevulde gegevens.
In de portal is deze functie niet gemaakt, maar het kan wel. Je kunt elke pagina op de portal bewaren als pdf-bestand. Ga naar de pagina die je wilt bewaren en klik daar op CTRL+P (command-p bij Apple). Daarna kun je kiezen om de pagina als pdf te bewaren. Zo nodig kan het pdf-bestand ook geprint worden.

Enige jaren geleden werd nogal PR gemaakt voor gebruik van UV-licht bij bestrijding van schimmels op greens. De methode lijkt erg rigoureus, UV-bestraling doodt ook goede bodemorganismen. Zijn er positieve berichten van golfbanen die deze methode toepassen?
Bij ons zijn hiervan nog geen wetenschappelijke uitkomsten bekend, enkel menig anekdotische observaties en resultaten. Door STERF wordt hier momenteel in Duitsland op een golfbaan onderzoek naar gedaan. Desalniettemin kan dit een soort innovatie zijn waar we met z’n allen naar op zoek zijn ter vervanging van de huidige bestrijdingsmethoden.

Ga terug naar de webinar-pagina.