Terug naar Duurzaam beheer

Golfers Love Birdies

Golfers zijn te gast in het landschap waar vogels hun thuis hebben. Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met het groen.

Vogels geven golfbanen karakter met hun kleuren en geluiden en dragen zo bij aan de natuurbeleving tijdens een ronde golf. Birdie, eagle, albatross, maar ook de specht, de buizerd, de merel en talloze andere vogelsoorten hebben de golfbaan als leefomgeving.

Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving

Het beheer van een golfbaan vraagt - naast aandacht voor de speelkwaliteit - om zorg voor de natuur- en landschapswaarden. Daarom is de opdracht aan de golfbranche: duurzaam golf, optimale speelkwaliteit in harmonie met de natuurlijke omgeving. De kwaliteit van golf, de beleving en de biodiversiteit varen daar wel bij.

De NGF stimuleert golfbanen te werken aan vogelvriendelijk beheer. In het verleden gebeurde dat via een certificeringsproject (Committed to Birds), nu aan de hand van GEO-certificering en het boek Vogels en Golfbanen, een leidraad voor vogelvriendelijk golfbaanbeheer. Deze handleiding is voortgekomen uit de nauwe samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland en de NGF die in 2013 is bekrachtigd met het programma Golfers Love Birdies.

Het boek Vogels en golfbanen is in 2015 gepubliceerd en kan hier als pdf gedownload worden of via de website golfboeken.nl besteld worden. Daarnaast biedt het werkboek Committed to Birds hulp bij het opstellen van een werkplan om de golfbaan te verbeteren als leefgebied van vogels.

Vogelvriendelijk beheer dient twee doelen. Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met het groen. Vogels zijn daarnaast een natuurlijke vijand van plagen. Spreeuwen zijn bijvoorbeeld een natuurlijke bestrijder van engerlingen en mezen bestrijden de processierups. Lees meer over vogelvriendelijk beheer op deze Caddie-pagina

Van vogels en natuur genieten op Birdwatching Day

Alle golfclubs worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse Bird Watching Day op golfbanen die in 1999 voor het eerst is gehouden. Op deze dag kunnen golfers en niet-golfers meewandelen met een deskundige die vogelsoorten telt op zicht en geluid. Lees meer over de NGF Birdwatching Day op ngf.nl/birdwatchingday.