Terug naar Duurzaam beheer

Golfers Love Birdies

Golfers zijn te gast in het landschap waar vogels hun thuis hebben. Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met het groen. Vogels geven golfbanen karakter met hun kleuren en geluiden en dragen zo bij aan de natuurbeleving tijdens een ronde golf. Birdie, eagle, albatross, maar ook de specht, de buizerd, de merel en talloze andere vogelsoorten hebben de golfbaan als leefomgeving.
Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving

Het beheer van een golfbaan vraagt daarom - naast aandacht voor de speelkwaliteit - om zorg voor de natuur- en landschapswaarden. Daarom is de opdracht aan de golfbranche: duurzaam golf, optimale speelkwaliteit in harmonie met de natuurlijke omgeving. De kwaliteit van golf, de beleving en de biodiversiteit varen daar wel bij.

Op het KLM Open van september 2013 hebben Vogelbescherming Nederland en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie hun samenwerking bekrachtigd met het programma Golfers Love Birdies.

De NGF stimuleert golfbanen te werken aan vogelvriendelijk beheer. In het verleden gebeurde dat via een certificeringsproject (Committed to Birds), nu aan de hand van het boek Vogels en Golfbanen, een leidraad voor vogelvriendelijk golfbaanbeheer. Deze handleiding is voortgekomen uit de samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland en de NGF. Het boek is in 2015 gepubliceerd. Het kan hier als pdf gedownload worden of via de website golfboeken.nl besteld worden. Daarnaast biedt het werkboek Committed to Birds hulp bij het opstellen van een werkplan om de golfbaan te verbeteren als leefgebied van vogels.

Vogels tellen op Bird Watching Day

Alle golfclubs en -banen worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan de Bird Watching Day die in 1999 voor het eerst is gehouden. Op deze dag kunnen golfers meewandelen met een deskundige die vogelsoorten telt op zicht en geluid. Het is een leuke manier om meer over vogels en de natuur op de golfbaan te leren. 

De Bird Watching Day van 2020 wordt gehouden op zaterdag 16 mei: lees hier meer. Op de website birdwatchingday.nl is ook veel informatie te vinden. Deze site is ontwikkeld in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Golfclubs vinden hier teltips, antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ), contactgegevens, informatie over diverse vogels en tellijsten.

Aantallen

Onderstaand staatje geeft de ontwikkeling sinds 2013 aan. 

Jaar Vogels Banen Soorten
 2013  2287  58 150
 2014  2755  65 163
 2015  2974  69 154
 2016  3503  76  163
 2017  3821  84  167
 2018  3776  81  177
 2019  3550  77  163

Een handboek van Vogelbescherming Nederland en de NGF