Terug naar Nieuwsoverzicht

Seminar 'Grijp de kansen van GEO!'

5 augustus 2019

Op vrijdag 13 september 2019 wordt het jaarlijkse GEO-seminar gehouden. Het thema is dit jaar: ''Grijp de kansen van GEO!' Laat u op deze bijeenkomst informeren en inspireren!

Het GEO-seminar wordt gehouden in het Wagener Stadion in Amstelveen vanaf 10 uur. Oud-deelnemers hebben per mail een uitnodiging ontvangen.

Duurzaam golfbaanbeheer middels GEO-certificering wordt steeds meer noodzaak en minder vrijblijvend. Golfbanen mogen bijvoorbeeld vanaf 2020 enkel onder strikte voorwaarden en in uitzonderlijke gevallen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Op het seminar wordt u bijgepraat over duurzaam golfbaanbeheer via OnCourse Nederland, de online portal die is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te handelen. Na het doorlopen van de portal kan internationale (her)certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd. Hoe vlieg je OnCourse aan? Hoe creëer je draagvlak voor duurzaam golfbaanbeheer, hoe communiceer je het beleid intern en extern, hoe benut je de kansen die het GEO-certificaat biedt? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde op het seminar.

Sprekers

Duurzaamheid, externe contacten en maatschappelijk draagvlak
Tjeerd de Zwaan, voorzitter Commissie Duurzaam!Golf en werkgroep Public Affairs van de NGF. In een inleiding benadrukt Tjeerd het belang dat GEO-certificering breed gedragen wordt binnen een golfclub of -baan. Ook gaat hij in op het belang om relaties te ontwikkelen met externe contacten.

OnCourse in de praktijk
Koert Donkers, Duurzaam beheer/Agronomie (NGF). Koert licht de lancering van OnCourse Nederland toe en vertelt over de voordelen van de gebruiksvriendelijke portal voor clubs die op weg zijn naar GEO-(her)certificering. Koert geeft ook praktische tips en tricks op basis van praktijkervaringen van GEO-gecertificeerde clubs.

De financiële en maatschappelijke kansen van duurzaamheid
Roel Smits, hoofdgreenkeeper Het Rijk van Nijmegen. Roel vertelt over de rol die de greenkeeping speelt in het GEO-certificeringstraject. Hij gaat vanuit zijn praktijkervaring ook in op de kansen die GEO-certificering biedt en behandelt communicatiekwesties rondom duurzaam beheer.

Communicatie over duurzaam beheer
Koen Verhelst, hoofdgreenkeeper Midden-Brabant, en Joep Verheijen, eigenaar Golfbaan Midden-Brabant. Golfbaan Midden-Brabant wordt niet alleen met overtuiging duurzaam beheerd maar vertelt ook heel goed aan de golfers en de buitenwereld wat er allemaal gedaan wordt, een GEO-onderdeel dat andere banen soms niet optimaal benutten.

Bijdragen aan biodiversiteit
Arjen Strijkstra, bioloog en bijenlector. Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk en ontstaan er plagen zoals de eikenprocessierups. Voor golfbanen ligt hier een gigantische kans: een bijdrage leveren aan de biologische diversiteit in Nederland. Arjen van het lectoraat Bijengezondheid legt uit hoe golfbanen te werk kunnen gaan.

Deelnemers kunnen aansluitend een lunch nuttigen. Men kan tevens na afloop het KLM Open op The International bezoeken. Dit kan men aangeven op het online-inschrijfformulier. 

Deelname bedraagt € 20 per persoon. Dit is inclusief lunch en toegang tot het KLM Open op vrijdag. Exclusief het parkeren nabij The International, parkeerkaart te bestellen via klmopen.nl. Let op: de seminar-locatie is het Wagener Stadion in Amstelveen. Vanaf hier bent u binnen 15 minuten op The International.

Voor aanmeldingen, klik hier.