Terug naar Nieuwsoverzicht

Birdwatching Day 2021 van de baan

28 maart 2021

Ook de editie 2021 van de nationale NGF Birdwatching Day kan helaas niet doorgaan.

De Birdwatching Day van 2020 moest door de coronamaatregelen afgelast worden. Ook de Birdwatching Day in 2021, die gepland was op 8 mei in de Nationale Vogelweek, kan helaas niet doorgaan. De Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland, van 8 tot en met 16 mei 2021, wordt vanwege de coronamaatregelen een 'digitale editie'.

De Birdwatching Day voor golfbanen gaat niet door omdat groepsvorming in deze fase van de coronapandemie nog vermeden moet worden. Op de jaarlijkse Birdwatching Day kunnen golfers en niet-golfers meewandelen met een deskundige die vogelsoorten telt op zicht en geluid. Het doel van de activiteit, die elk jaar door tientallen clubs en banen georganiseerd wordt, is om golfers en niet-golfers te wijzen op de leefgebieden die golfbanen vormen voor vogels, om mensen te enthousiasmeren voor de natuurwaarden van golfbanen. Maar een groepsactiviteit zoals de Birdwatching Day botst met de coronamaatregelen die nu gelden en naar verwachting is een activiteit zoals de vogelteldag op golfbanen begin mei ook nog niet toegestaan of opportuun.

De Birdwatching Day is ook een moment dat clubs en banen de vogelstand op het golfterrein in kaart brengen. De telling is weliswaar niet 'officieel' en niet te vergelijken met een monitoring uitgevoerd in het kader van GEO, maar geeft wel een indicatie van de vogelsoorten die voorkomen op de baan. Een vogeltelling op zicht en geluid met inachtneming van de coronamaatregelen is nu wel toegestaan, maar de coronamaatregelen staan niet toe om een activiteit te organiseren waarbij een grote groep mensen tegelijk op de golfbaan aankomt en vertrekt. 

Vragen? Stuur ons een mail